Sayı  : 400/71                                                                                                                             18.04.2009 

Konu :Yönetmelik Değişikliği  

Sayın Üyemiz            

            Bildiğiniz üzere 3797 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi değişikliğine konu Kanun 6 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik nedeniyle Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinde değişiklik çalışmalarına dernek olarak Ağustos 2008 ayında başlanmış, hazırlanan Taslak Yönetmelik ilgili makamlara da sunulmuştur.           

           Yayımlanması beklenen “Özürlü Bireylerin Destek Eğitimi Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik” sonrası Özel Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinde de değişikliğe gidilmek üzere ilgili genel müdürlükçe çalışmaların başlatıldığı duyumları alınmıştır.            

           Yayımlanması beklenen Yönetmelik taslak haliyle bilgilerimiz dâhilindedir.(Sadık kalınacağı beklentimizdir) Ayrıca 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni destek eğitim programları ile “Eğitim Verecek Personel” e dair belirlemeler yapılmış (27.03.2009 tarihi itibariyle), uygulamaya başlanmıştır.             

             Yukarıda arz ettiğimiz hususların da dikkate alınarak, görüşlerinizin yeniden gözden geçirilmesine, özellikle yeniliği olan uygulamalardan Yönetmeliğe konu olması gereken hususların tespiti önem arz etmektedir.

            Siz değerli arkadaşlarımızın 23.04.2009 günü akşamına kadar görüşlerinizi  derneğimize e-mail yoluyla iletmenizi bekliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı