Sayı:400/546                                                                                                                          30.04.2011

Konu : Yönetmelik değişikliği 

 DUYURU

                                                                             Sayın

                                                                                       Üyemiz

 İLGİ:    30.04.2011 gün ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü Bireylere Uygulanacak              Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair  Yönetmelikte                           Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.  

 

             İlgi Yönetmelik değişikliği ile 09.07.2009 gün ve 27283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte” siz değerli üyelerimizi daha öncede bilgilendirdiğimiz üzere beklediğimiz değişik yapılmıştır. (Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.) 

            Yapılan değişikliklerle; 

           1. Bir günde iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eğitimi verilebilmesi,

 

            2. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılacak derslerin üç haftaya dağıtılabilmesi,  

            3. Özürlü bireyin rapor ya da tatiller nedeniyle yapılamayan eğitimlerinin tamamlanabilmesi için (bir manada telafi eğitimlerinin yapılabilmesi için) yine o ay içinde olmak üzere   haftada dört saat bireysel ya da iki saat grup eğitimi verilebilmesi, 

             imkanı sağlanmıştır.

                 Ayrıca, özürlü bireyin sağlık kurulu raporunda her bir özrü için asgari %20 özürlü olduğunun tespiti şartı kaldırılmış, bunun yerine özürlü bireyin %20 özürlü olduğunun (genel) tespiti şartı getirilmiştir. Böylece, uygulamalarda yaşanan sorunlar da giderilmiştir.

              Bilgilerinizi rica eder, haklı talebimize destek veren Bakanlığımız yetkililerine teşekkürü borç biliriz.

             Saygılarımla.

 

 

                                                

                                                                                                         

                                     

 

                                                                                                                    Mustafa AKDEMİR                                                                                                                     Genel Başkan