YASA TASARISI

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32
YASA TASARISI
 
 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 30.04.1992 Tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek–3. maddesinde değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısının 11 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’da ilgili komisyonda görüşüleceği öğrenilmiştir.

             Bu nedenle ivedi olarak ekteki dilekçe örneğinin engelli birey velilerimize imzalatılarak 11 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’a kadar ekli listelerde telefon ve faks numaraları belirtilen TBMM Grup Başkan Vekillerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerine ve Siyasi Partilere faks çekilmesinin sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Bilgilerinizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

Yüce Meclisimize

Sunulan 9 Mayıs 2008 tarihli “KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” nın 6. maddesinde özel eğitim hakkımız  “Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim programları ile belirlenen süreleri geçemez.” ibaresi ile maksimum 1 yılla sınırlanmaktadır. Ayrıca  “Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin”ifadesi ile yine eğitim hakkı sınırlandırılarak mağdur edilmekteyiz. Çocuklarımızın eğitim hakkını sınırlayarak engelleyen bu maddenin tarafınızın müdahalesi ile değiştirilmesini arz ederim.                                                                              

                

Öğrenci Velisi      

 

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISIMADDE 6 – 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“EK MADDE 3- Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim programları ile belirlenen süreleri geçemez. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir.”

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU  

      TELEFON  FAKS 
SAİT AÇBA   AK Parti TBMM 4205366 –4205367 4205368
ESFENDER KORKMAZ   CHP TBMM 4206430 –4206431 4206945
MEHMET GÜNAL   MHP TBMM 4206266 –4206267 4206979
HASİP KAPLAN   DTP TBMM 4205662 –4205663 4206953
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU   AK Parti TBMM 4206220 –4206221 4206971
HASAN FEHMİ KİNAY   AK Parti TBMM 4206350 –4206351 4206955
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ   AK Parti TBMM 4205582 –4205583 4206950
NECDET ÜNÜVAR   AK Parti TBMM 4206054 –4206055 4206995
HALİL AYDOĞAN   AK Parti TBMM 4206096 –4206097 4206972
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN   AK Parti TBMM 4205872 –4205873 4206966
SADIK BADAK   AK Parti TBMM 4206362 –4206363 4206963
ALİ OSMAN SALİ   AK Parti TBMM 4206368 –4206369 4206997
İSMAİL ÖZGÜN   AK Parti TBMM 4205352 –4205353 4206976
CAHİT BAĞCI   AK Parti TBMM 4206000 –4206001 4206967
MEHMET YÜKSEL   AK Parti TBMM 4205624 –4205625 4206952
EMİN HALUK AYHAN   MHP TBMM 4206082 –4206083 4206971
NECDET BUDAK   AK Parti TBMM 4205548 –4205549 4206959
ESFENDER KORKMAZ     CHP TBMM 4206430 -4206431 4206945

 

MUSTAFA ÖZYÜREK     CHP TBMM 4206176 -4206177 4206947

 

İBRAHİM HASGÜR     AK Parti TBMM 4206424 -4206425 4206981

 

TUĞRUL YEMİŞCİ     AK Parti TBMM 4205748 -4205749 4206975

 

BÜLENT BARATALI     CHP TBMM 4206422 -4206423 4206981

 

MUZAFFER BAŞTOPÇU   AK Parti TBMM 4206124 –4206125 4206973
MUSTAFA KABAKCI   AK Parti TBMM 4206030 –4206031 4206969
MUSTAFA KALAYCI   MHP TBMM 4205658 –4205659 4206951
ÖMER FARUK ÖZ   AK Parti TBMM 4206376 –4206377 4206997
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU   CHP TBMM 4205730 –4205731 4206956
ALİ ER   AK Parti TBMM 4205752 –4205753 4206957
ERKAN AKÇAY   MHP TBMM 4206322 –4206323 4206996
GÜROL ERGİN   CHP TBMM 4206254 –4206255 4206978
KADİR TINGIROĞLU   AK Parti TBMM 4206436 –4206437 4206981
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN   AK Parti TBMM 4205604 –4205605 4206951
MÜNİR KUTLUATA   MHP TBMM 4206028 –4206029 4206969
GÜLTAN KIŞANAK   DTP TBMM 4206026 –4206027 4206953
FAİK ÖZTRAK   CHP TBMM 4205948 –4205949 4206965
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ   CHP TBMM 4205450 –4205451 4206961
KEREM ALTUN   AK Parti TBMM 4205900 –4205901 4206952
ABDULKADİR AKGÜL   AK Parti TBMM 4206380 –4206381 4206946

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan