Yasa Tasarısı

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32
Yasa Tasarısı

30.04.1992 Tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3’üncü Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan yasa tasarının görüşüleceği bilgisi alınmıştır. Çok ivedi olarak ekteki dilekçe örneğinin engelli birey velilerinize imzalatılarak TBMM Grup Başkan Vekillerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerine, Siyasi Partilere faks çekilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Yüce Meclisimize

Sunulan 9 Mayıs 2008 tarihli “KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” nın 6. maddesinde özel eğitim hakkımız  “Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim programları ile belirlenen süreleri geçemez.” ibaresi ile maksimum 1 yılla sınırlanmaktadır. Ayrıca  “Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin”ifadesi ile yine eğitim hakkı sınırlandırılarak mağdur edilmekteyiz. Çocuklarımızın eğitim hakkını sınırlayarak engelleyen bu maddenin tarafınızın müdahalesi ile değiştirilmesini arz ederim.                                                                              

                

Öğrenci Velisi      

 

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISIMADDE 6 – 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“EK MADDE 3- Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim programları ile belirlenen süreleri geçemez. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir.”

 

SAİT AÇBA  

 

  AK Parti

Plan Bütçe Kom. Bşk.           TBMM 

TELEFON

4205366 –4205367

FAKS

4205368

 

 

ESFENDER KORKMAZ  

CHP

       

TBMM  

4206430 –4206431

4206945

 

MEHMET GÜNAL  

MHP

       

TBMM  

4206266 –  4206267  

4206979

 

HASİP KAPLAN  

DTP

       

TBMM  

 4205662 –4205663   

4206953

 

 

 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU  

AK Parti

       

TBMM  

4206220 –4206221   

4206971

 

HASAN FEHMİ KİNAY  

AK Parti

       

TBMM  

4206350 –4206351   

4206955

 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ  

AK Parti

       

TBMM  

4205582 –4205583   

4206950

 

NECDET ÜNÜVAR  

AK Parti

       

TBMM  

4206054 –4206055   

4206995

 

HALİL AYDOĞAN  

AK Parti

       

TBMM  

4206096 –4206097   

4206972

 

MEHMET ZEKAİ ÖZCAN  

AK Parti

       

TBMM  

4205872 –4205873   

4206966

 

SADIK BADAK  

AK Parti

       

TBMM  

4206362 –4206363   

4206963

 

ALİ OSMAN SALİ  

AK Parti

       

TBMM  

4206368 –4206369   

4206997

 

İSMAİL ÖZGÜN  

AK Parti

       

TBMM  

4205352 –4205353   

4206976

 

CAHİT BAĞCI  

AK Parti

       

TBMM  

4206000 –4206001   

4206967

 

MEHMET YÜKSEL  

AK Parti

       

TBMM  

4205624 –4205625   

4206952

 

EMİN HALUK AYHAN  

MHP

       

TBMM  

4206082 –4206083   

4206971

 

NECDET BUDAK  

AK Parti

       

TBMM  

4205548 –4205549   

4206959

 

 

 

ESFENDER KORKMAZ  

 

CHP

     

TBMM  

4206430 -4206431   

4206945

 

MUSTAFA ÖZYÜREK  

 

CHP

     

TBMM  

4206176 -4206177   

4206947

 

İBRAHİM HASGÜR  

 

AK Parti

     

TBMM  

4206424 -4206425   

4206981

 

TUĞRUL YEMİŞCİ  

 

AK Parti

     

TBMM  

4205748 -4205749   

4206975

 

BÜLENT BARATALI  

 

  CHP

     

TBMM  

4206422 -4206423   

4206981

 

 MUZAFFER BAŞTOPÇU

 

 AK Parti

 

 

 

 TBMM 

4206124–4206125   

 4206973

 

 MUSTAFA KABAKCI  

 

 AK Parti

 

 

 

 TBMM  

4206030–4206031   

 4206969

 

 MUSTAFA KALAYCI  

 

 MHP

 

 

 

 TBMM

4205658 4205659   

 4206951

 

 ÖMER FARUK ÖZ

 

 AK Parti

 

 

 

 TBMM  

4206376 –4206377   

 4206997

 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU  

 

 CHP

 

 

 

  TBMM  

4205730 –4205731   

  4206956

 

  ALİ ER  

 

  AK Parti

 

 

 

 TBMM

4205752 –4205753   

  4206957

 

ERKAN AKÇAY  

 

 MHP

 

 

 

  TBMM  

 4206322 –4206323

&

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan