Sayın Üyelerimiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 14.01.2019 tarihinde başlayacak olan “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Kursuna” 515 katılımcının kabul edileceği malumlarınızdır.

Bakanlığımız yetkilileri ile derneğimiz yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde; Bakanlığımız yetkililerinin geçmişte açılan kurslara katılan kursiyerlerin, kurslara gerekli özen ve ciddiyeti göstermedikleri yönündeki söylem ve serzenişlerine tanıklık edilmiştir.

Bu nedenle, gelecekte açılması muhtemel kursların tehlikeye düşmemesi açısından 14.01.2019 tarihinde başlayacak olan kursa göndereceğiniz katılımcıların öğretmenlik mesleğine yakışır, mesleki ve insani değerleri gözeterek, ciddiyetle kursu takip etmeleri ve özen göstermeleri hususunda uyarılmalarının, kurumlarımızın itibarı açısından gerekli ve önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan