Sayın Üyelerimiz,

Derneğimize üye özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ait bilgilerin güncelliğinin muhafazası ve derneğimiz ile siz değerli üyelerimiz arasındaki ilişki ve iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususların bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

  1. İletişim bilgilerinizdeki (adres, telefon, kurucu ve/veya kurucu temsilcisine ait cep telefonu, elektronik posta adresi, kurum adı vb.) değişikliklerin en kısa sürede yazılı olarak derneğimize bildirilmesi,
  2. Kurumun devri veya kapatılması halinde, devir veya kapatmaya ilişkin evrak fotokopilerinin ekli olduğu ve kurucu ve/veya kurucu temsilcisinin ıslak imzasını ve adresini içeren istifa dilekçesinin mümkün olan en kısa sürede tarafımıza gönderilmesi,
  3. Gerçek kişi kurucular ile tüzel kişileri temsilen derneğimize üye olan kurucu temsilcilerinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin evrakın fotokopilerinin ekli olduğu ve kurucu ve/veya kurucu temsilcisinin ıslak imzasını ve adresini içeren istifa dilekçesinin derneğimize gönderilmesi,
  4. Ölüm halinde üyelik kendiliğinden sona ereceğinden; kurucunun vefatı halinde varislerince, kurucu temsilcisinin vefatı halinde ise ilgili tüzel kişilikçe, mümkünse derneğimize bilgi verilmesi,
  5. Üyelik aidatlarının düzenli olarak ödenmesine özen gösterilmesi ile üyelik aidatını mail order talimatı vermek suretiyle kredi kartıyla ödeyen üyelerimizin, derneğimizde kayıtlı olan kredi kartı bilgilerinde değişiklik olması halinde, bu değişikliğin en kısa sürede tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamaların not edilerek, gereğinin buna göre yapılmasını rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

                                                                                                                                                  

 

NOT:  2. ve 3. maddelerde belirtilen işlemler

          yapılmadığı sürece, şahsın üyeliği ve

      üyelik aidatı tahakkuku devam etmektedir.   

ETİK KURALLARI

ÜYELİK FORMU

MAİL ORDER

Dosyaları İndirme İçin Üzerine Tıklayın.