SGK İLİŞİKSİZ BELGESİ !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32
SGK İLİŞİKSİZ BELGESİ !!!

 

 

 

Sayın Üyemiz,  

 İLGİ:    a) 05.12.2008 gün ve 223 sayılı yazımız,   

             b) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 31.12.2008 gün

                ve 20188 sayılı yazısı  

            Derneğimiz üyesi kurumlardan eğitim giderlerinin ödenmesinde Sosyal Güvenlik Prim borcuna ilişkin ilişiksizlik belgesi istendiği duyumları üzerine ilgi (a) yazı ile konu hakkında Maliye Bakanlığı bilgilendirilmiş ayrıca yetkililerle gerekli görüşmeler yapılmıştır.  

            Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü de ilgi (b) yazı ile özürlülerin eğitim giderlerinin ödenmesi aşamasında belirtilen konuda ilişiksizlik belgesi istenmeyeceğini, böyle bir talebi olan birim olursa gerekli işlemleri yapacaklarını beyan etmişlerdir.  

           Bu tür bir sorunla karşılaşıldığında ilgili birimlerin ( Malmüdürlüğü, Muhasebe vb.) aydınlatılmasında yararlı olacağı düşünülerek ilgi (a ve b) yazıların örnekleri ilişikte sunulmuştur. 

            Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                               Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                                            Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                            Dernek Genel Başkanı

                                                                                                                           

                                                                                                               

            Ekler:  – İlgi (a ve b) yazılar

 

 

 

  

 

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan