Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konusunda Tereddüde Düşülen Hususlar Hakkında Bilgilendirme

 

  1. Kontenjanı 100 ve üzeri kurumlar için zorunlu olan müdür yardımcı isteğe bağlı hale getirilmiştir.
  2. Engelli birey sayısı 600 ve üzeri olan kurumlarda en az bir sosyal hizmet uzmanı görevlendirilecektir.
  3. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen; üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna (tüm eğitim fakültesi mezunları ve fen edebiyat mezunu olup formasyon almış olanlar) veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine (psikolog, fizyoterpist, dil ve konuşma terapisti, odyolog) yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair (üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuş 3 yıl ve üzeri kurum müdürlüğü yapmış kişileri de kapsar) hizmet cetveli istenir.
  4. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak görevlendirilir. Madde 14/2
  5. 1.2019 tarihi itibarıyla öğrenci sayısı 150 yi geçen kurumlarda 1. Psikoloğa ders yazılamaz. 150-300 arasında öğrenci sayısı olan kurumlarda 2. psikologa 20 seans ders yazılır. 300 ve üzeri öğrencili kurumlarda 2. Psikolog zorunludur ve her ikisine de ders yazılamaz. Madde 9/3
  6. Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde engelli bireyin eğitim alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması halinde engelli birey, başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilir. Madde 19/3 (Özel Özel Eğitim Okulları kastedilmektedir.)
  7. 9.2018 itibarıyla, ailenin isteği üzerine Sağlık Kurulu Raporu olmaksızın çocuğa Ram raporu düzenlenebilecek, çocuk Özel Eğitim Hizmeti alabilecek, fakat Ücretini veli kendi ödeyecektir. Madde 20/3
  8. 9.2018 tarihi itibarıyla, Öğrencilerin devamsızlığı durumunda kayıp seansları takip eden 3 ay içerisinde telafi edilebilecek, normal seanslarına ek olarak haftada 2 bireysel, 1 grup olarak ve bir ay içerisinde 4 bireysel 2 grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Madde 24/4
  9. 9.2018 tarihi itibarıyla, yaz aylarında 3 ay diğer aylarda 2 ay ve üzeri üst üste ve ya yıl içerisinde aralıklı 48 seans ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları MEBBİS’ten silinir. (Doğal afetler, Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma yasağı kararları, Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci devamsızlıktan sayılmaz) Madde 25/6
  10. Modül bitiminden sonra RAM uygun gördüğü takdirde bir kez daha uzatılabilir. Madde31/3

 

 

Değerli Üyelerimize Saygıyla Duyurulur.

Genel Başkan

Yunus KILIÇ