ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE ÖZEL BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ STANDARTLARI

02 Temmuz 2018 Pazartesi, 12:08
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE ÖZEL BARINMA HİZMETİ KURUMLARININ STANDARTLARI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 35235946-410.07-E.12441073                                                                                                                         28.06.2018

Konu : Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 

 

…………………….. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi    :a) Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi.

b)Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge.

  1. c) 05.06.2018 tarihli ve 10984886 sayılı Bakan Oluru.

 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, destek eğitim hizmeti sağladıkları engelli birey profilindeki değişiklikler nedeniyle program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde, ilgi (a) Yönergede belirtilen standartları sağlamada zorluklar yaşadıkları ve kurumların zorunlu personel ihtiyacını karşılamada güçlük çektikleri,

Aynca 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan Ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyette bulunan ve özel barınma hizmeti sağlayan kurwnlann, temizlik personeli olarak hijyen belgesi olan personel görevlendirilmesinde sıkıntısı yaşandığı, anlaşılmış ve ilgi (c) Bakan Oluru ile;

1- İş yeri açına ve çalışına ruhsatı bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31/12/2018 tarihine kadar program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde yapılacak inceleme ve denetimlerde; ilgi (a) Yönergenin Geçiçi

6 ncı maddesinde belirtilen şartların aranmaması; bu kapsamda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31/12/2018 tarihine kadar program ilavesi, mevcut yerleşim planı üzerinde değişiklik ve kontenjan değişikliği talebinde bulunmaları halinde müstakil bina şartı aramnaksızın yalnızca değişiklik yapılan bölümlerin ilgi (a) Yönerge hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve program ilavesi, yerleşim planı değişikliği ve kontenjan değişikliği işlemlerinin kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciler tarafından 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanması,

2-Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim personeli olarak görevlendirilenlerden (müdür dahil) en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelendirenlerin özel eğitim alanında uzman öğretici unvanıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendinnelerinin isteğe bağlı olarak yapılması,

 

 

3-İlgi (b) Yönergenin 22 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan; ” Kurumlarda; öğrenci sayısı binanın: fiziki durumu ve diğer dortanımları dikkate alınarak teınjzli hizmeti için yeterli sayıda hijyen eğitimi sertifikası olan personel görevlendirilir…” hükniüne göre temizlik personeli görevlendirilmesinde hijyen belgesi olan personel ·sıkıntısı yaşandığından, temizlik personelinde hijyen eğitimi sertifikalarının aranmaması uygun görülmekte olup,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Kemal ŞAMLIOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan