Sayı  :  400/93                                                                                         10.04.2019 

Konu :  Olağanüstü Genel Kurul 

   Duyurusu 

          Sayın Üyemiz, 

Derneğimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2019 Tarih, 04 sayılı kararı gereğince; Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 27.04.2019 Cumartesi günü saat 10.00 da derneğimiz toplantı salonunda (Selanik Caddesi No: 41/16 Kızılay/ANKARA) aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere yapılacaktır. 

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle 04.05.2019 Cumartesi günü saat 10.00 da ATO Meclis Salonunda 

(Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 5/A Çankaya ANKARA) yapılacaktır. 

Bilgilerinizi ve  toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

               GÜNDEM 

 1. Açılış ve saygı duruşu, 
 2. Divan teşekkülü ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, 
 4. Yönetim Kurulunun İbrası, 
 5. Denetim Kurulunun ibrası, 
 6. Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması, 
 7. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 
 8. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 
 9. Disiplin Kurulunun 2 üyesinin seçimi, 
 10. Dernek Organlarında görevli olanların harcamalarıyla ilgili karar alınması, 
 11. Derneğe taşınır ya da taşınmaz mal alınması ve satılması, ipotek edilmesi, ipoteğin çözülmesi, kiralanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
 12. Dilek ve temenniler, 
 13. Kapanış,