Sayı  : 400/77                                                                                                                                 04.05.2009 

Konu : Olağan Genel Kurul  

              Sayın Üyemiz

 

             Derneğimiz Yönetim Kurulunun 18.04.2009 tarih ve 2009/04 sayılı kararı gereğince, derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2009 Cuma günü saat 10.00’da derneğimiz toplantı salonunda (Meşrutiyet Cad. Konur Sokak 29/5 Kızılay/ANKARA adresinde)aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere yapılacaktır.   

            Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 29 Mayıs 2009 Cuma günü saat: 10.00’da Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda (Söğütözü Mah. 2. Cad. No:5 Söğütözü/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

            Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir. 

            Katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

 

GÜNDEM 

1-      Açılış ve saygı duruşu,

2-      Divan teşekkülü ve divan kuruluna tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3-      Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi,

4-      Yönetim Kurulunun ibrası,

5-      Denetim Kurulunun ibrası,

6-      Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

7-      Yeni Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8-      Yeni Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9-      Yeni Disiplin Kurulunun seçimi10-  Dilekler ve temenniler,

11-  Kapanış.