ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK !!!

 

Sayı: 400/433                                                                                                             27.12.2010

Konu: Özürlü Sağlık Kurulu Raporları

                                                                                Sayın

                                                                                          Üyemiz

İLGİ:  16.12.2010 gün ve 27787 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,           Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”

              Özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usül ve esasları belirleyen ilgi yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

              Bu yönetmelikle; 

             1.    Özürlü sağlık kurulu teşkili açısından yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre farklılık bulunmuyorsa da, sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özrü olanlar için yenilik getirilmiş, o özrü ilgilendiren üç uzman doktor ile özürlü sağlık kurulu oluşturulabileceği hükme bağlanmıştır. (Madde 6/6)

             2.    Özürlü bireye başvuru tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde sağlık kurulu raporunun verilmesi hükme bağlanmıştır. Eski yönetmelikte böyle bir hükmün yer almamasının yarattığı boşluk böylece kapatılmıştır. (Madde 9/8) 

             3.    Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, ancak kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır. (Madde 13/2)

             4.    Özürlüler için alınmış sağlık kurulu raporlarının geçerliliği kazanılmış hak olarak kabul edilmiştir. (Madde 18/1) 

             Bilgilerinize sunar, uygulamada sorunlar yaşandığında sırasıyla hastane başhekimliğine, sağlık müdürlüğüne başvurulması çözümsüzlük halinde de derneğimizin bilgilendirilmesini rica eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                       

 

                                                                                                                            Mustafa AKDEMİR

                                                                                                                            Genel Başkan

Eki: İlgi yönetmelik

 

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan