ÖNEMLİ DUYURU ÜCRETSİZ KONTENJANI !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ÖNEMLİ DUYURU ÜCRETSİZ KONTENJANI !!!

 

 Sayı:400/249                                                                                                                               17.05.2010

 Konu: Ücretsiz kontenjanı                                                                    

                                                                      Sayın

                                                                                Üyemiz  

İLGİ :  a) 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında                       Kanun  (Ek-3 ncü madde);

            b) 03.04.1991 gün ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim  Kurumlarında                 Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik;

            c)  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17.04.2008                  gün ve 52992 sayılı yazısı; 

           d) 11.02.2009 gün ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında                 Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik; 

            e) Danıştay 8. Dairesinin emsal kararı (2009/4918 esas, 2009/6504 karar nolu)

 

              Siz değerli üyelerimize, kurumlarımızda uygulanan ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu ile ilgili olarak açılmış davalar ve açılması düşünülen yeni davalar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

              A. AÇILMIŞ DAVALAR 

              Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı üzerine, derneğimizce ilgi (b) Yönetmelikte konu edilerek, ücretsiz öğrenci kontenjanı belirlenmesinin durdurulması hedefli dava 17.04.2008 tarihinde  açılmıştır(Danıştay). Danıştay da özetle  “özel öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde yasayla belirlenen kontenjan kadar ücretsiz öğrenci okutulmasında hukuka aykırılık bulunmadığına” karar vermiştir. 

              İlgi (b) Yönetmeliğin bazı hükümleri değiştirilerek, özde aynı olan ilgi (d) Yönetmelik yayımlanınca, değişikliklerden de yararlanılarak, sonucu yine ücretsiz öğrenci kontenjanının kurumlarımızda uygulanmasına son vermeyi hedefleyen 2 nci bir dava 13.04.2009 tarihi itibariyle yine Danıştay nezdinde açılmıştır. Bu dava halen devam etmektedir.

             Gerek aleyhimize sonuçlanmış, gerekse devam etmekte olan Danıştay nezdindeki davalar, aynı çerçevedeki Kanunlara dayanan ve ilgi (b – d) Yönetmelikleri hedefleyen davalardır.  

Danıştay’ın ilgi (e) kararı emsal kabul edilerek, tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılması yönündeki Bakanlık nezdindeki taleplerimiz her nedense bu güne kadar sonuçlanmamıştır. Aldığımız bilgiler tüm özel öğretim kurumlarını kapsayan çerçevede Kanun değişikliği yapılacağı yönündedir (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili maddesinde). Kanaatimizce kurumlarımız açısından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Bu nedenle,  derneğimizce ilgi (e) kararın yaygınlaştırılması hedeflenmiş, aşağıda açıklanan yeni bir süreç başlatılmasına karar verilmiştir.

 

 

             B. AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DAVALAR 

            İlgi (e) Danıştay kararı ortaya koymuştur ki, ilgi (a) Kanun zengin, fakir ayırımı gözetmemiştir. Yine ilgi (b) ve ilgi (d) Yönetmeliklerin ücretsiz öğrenci kontenjanı ile ilgili hükümlerinin de Devlet katkısının ücretsiz öğrenci kontenjanına dahil edilmesini  içermediği açıkça görülmektedir.

             Ancak; İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerince, kurumlarımıza ücretsiz öğrenci kontenjanı belirlenmesi yönünde yaptırımlar uygulanmaktadır.

              Yukarı paragraflarda ifade edilen değerlendirmeler çerçevesinde, uygulamadan mağdur olan tüm kurumlarımızın dava açma zorunluluğu doğduğu düşünülmektedir. İdari davalar emsal olarak kabul edilmediğinden, dava açmayan kurumların, açılacak davaların sonuçlarından yararlanmaları mümkün değildir. Bu nedenle düşüncelerimizin  tüm üyelerimizce benimsenmesinde yarar görülmektedir. Alınacak olumlu sonuçlar bugüne kadar ücretsiz öğrenci kontenjanı belirlenmesi nedeniyle, kurumlarımızdan yapılan kesintilerin  geri alınmasına yönelik davalara da konu olabilecektir.

              Özetle, davanın konusu yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklere aykırı uygulama olarak kabul ettiğimiz, ücretsiz öğrenci kontenjanı belirlemesi uygulamasının durdurulması olacaktır. Haliyle bu aşamada her kurum açısından bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü muhatap alınacaktır. Bu amaçla hazırlanmış olan örnek dilekçe ekte sunulmuştur.

              Siz değerli üyelerimizden beklentimiz, ekte sunduğumuz dilekçe ile bağlı bulunulan il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulması, alınacak olumsuz cevabın dava konusu yapılarak (önemli dayanak ilgi (e) Danıştay kararı olacaktır) yetkili idare mahkemesine bu işlemin durdurulması ve iptaline yönelik dava açılmasıdır. Alınacak olumsuz cevaplar sonrası, açılacak olan dava aşamasında, ihtiyaç duyan üyelerimize bu güne kadar olduğu gibi  derneğimizce danışmanlık desteği  verilecektir. 

              Bu vesileyle en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim. 

 

                                                                                                         
                                                                                                        Mustafa AKDEMİR
                                                                                               Genel Başkan

 

Eki: Örnek dilekçe               

    

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan