ÖNEMLİ DUYURU !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

 

Sayı: 400/198                                                                                                                                 07.04.2010

Konu: Temlik/Ödenekler   

  

 

                                                        Sayın    

                                                                Üyemiz

 

 

 

 

İLGİ:      Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 06.04.2010 gün ve 2822 sayılı yazısı

 

 

             Aşağıda belirtilen hususlarda siz değerli üyelerimizin bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür.

            1.T.C Ziraat Bankası A.Ş ile derneğimiz arasında 03.02.2010 tarihinde kredi kullanılmasına yönelik protokol imzalandığı malumlarınızdır. Belirtilen protokolün TEMİNAT başlığı altında gösterilen “Alacağın temliği” unsurunun kullanılmasında Bakanlığımızca tereddüt yaşanmış, Maliye Bakanlığınca da bu konuda “Kaynağını kamu hukukundan alan bir alacağın 3. bir şahsa devredilemeyeceğinin” bildirildiği ilgi yazı ile duyurulmuştur. Teminat başlığı altındaki diğer unsurlar çerçevesinde protokol geçerliliğini devam ettirmektedir.

            2.Bilindiği üzere kurumlarımızın her ay eğitim giderlerinin ödenmesinde önemli gecikmeler yaşanmaktadır. Bunun nedeninin ödeme evrakının üst mercilere tesliminde ya da süresi içinde düzenlenmesinde gerek kurumlarımızca, gerekse Bakanlıklarca gerekli hassasiyetin gösterilmemesi olduğu bir gerçektir. Yaşanan bu gecikmeler nedeniyle, alınamayan ödenekler kadar, bankalardan kredi  talep etmemizi (alacağımızı temlik etme), bu gecikmeleri önlemesi gereken makamların uygun mütalaa etmemesini anlamak mümkün değildir. Yetkililere de bu husus ifade edilmiş, esasen kurumlarımızın alacaklarını temlik etme mecburiyetinden kurtarılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

            Ayrıca, ödeneklerin saymanlıklara gönderilmesinden sonra, gerek milli eğitim müdürlüklerince, gerekse saymanlıklarca inceleme yapılıyor gerekçesiyle ödemelerin geciktirilmesinin önlenmesi de talep edilmiştir.

            3.Yukarıda ifade ettiğimiz sorunlarımızın çözümüne yönelik kısa süre içinde tedbir alınacağı, ödemelerin hızlandırılacağı (önümüzdeki ay içinde iki aya ait ödemenin aynı ay içinde yapılabileceği) ve bu konuda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı umulmaktadır. Yetkililerce sürecin kısaltılmasına yönelik alınacak tedbirlere uyulmasında kurumlarımızın göstereceği hassasiyet, gecikmelere sebep olanlar hakkında gerekli yaptırımın yapılabilmesi yönündeki girişimlerimizde etkili olacaktır.

           Bilgilerinize sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               Mustafa AKDEMİR
                                                                                                                Genel Başkan
kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan