ÖNEMLİ !!! BASIN DUYURUSU !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ÖNEMLİ !!! BASIN DUYURUSU !!!

 

BASIN DUYURUSU

 

 

            3797 sayılı Kanunun Ek-3 üncü Maddesi gereği özür oranı %20 nin üstünde olan özürlü bireylere verilen eğitim giderinin belli bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Konulan ödenek esas alınarak bireysel ve grup eğitimi için yapılacak ödeme  Maliye Bakanlığınca belirlenmekte, Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

 

             Bu çerçevede 2009 yılı Bütçe Kanunu ile 790.2 milyon TL ödenek ayrılmış, (Ocak 2009 yılında öğrenci sayısı 207.941 dir.) bireysel eğitim için KDV hariç 304 TL, grup eğitimi için ise 87 TL belirlenmiştir.

            9 Temmuz 2009 tarihinde Yönetmelik değişikliğine gidilerek, eğitim süreleri %33 oranında artırılmış, getireceği mali yük dikkate alınarak yürürlüğü 01.01.2010 tarihine bırakılmıştır. Yani bir manada 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği beklenmiştir.

                 2010 yılı Bütçe Kanunu ile de 950 milyon TL ödenek ayrılmıştır. (öğrenci sayısı ise 201.000 dir, yani öğrenci sayısı azalmıştır) Ancak, Maliye Bakanlığınca ne Türkiye Büyük Millet Meclisince ayrılan ödenek, ne enflasyon, ne de verilecek eğitim süresinin arttırılmasının getireceği mali yük dikkate alınmamıştır. Daha açıkçası Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine bahse konu amaç için  konulan ödenekten kesinti yapmıştır. Özürlü bireylere verilecek destek eğitimi için ayrılan bu para ne amaçla kullanılacaktır. Bu para özel eğitimin bir başka sektörüne mi aktarılacaktır? gibi sorular cevap aramaktadır. İsteğimiz böyle bir hesap yoksa  2010 yılı için ayrılan  ödenekten, bireysel ve grup eğitimi için yapılacak ödeme miktarının,  2009 ve önceki yıllarda nasıl yapıldı  ise aynı kriterlere uygun olarak  yeniden belirlenmesidir.

 

 

            Bu haliyle 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak ders saatlerinde yapılan artışın dikkate alınmaması kurumlarımızın kapatılmasına sebep olacaktır.

 

 

            Yukarıda arz ettiğimiz hususlar çerçevesinde;

 

1.      2010 yılı Merkezi Uygulama Tebliğinin Maliye Bakanlığınca tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi, kurumlarımızın hak ettiği eğitim giderinin ödenmesinin sağlanması beklenmektedir.

2.      Milli Eğitim Bakanlığından beklentimiz ise dikkate alınmayan 01.01.2010 dan geçerli bireysel eğitimdeki (2) saatlik artışın ya kaldırılması ya da yürürlüğünün 01.01.2011 tarihine ertelenmesidir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 28.01.2010

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                   Mustafa AKDEMİR
                                                                                                 Genel Başkan

 

 

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan