Sayı  :400/51                                                                                                                              27.02.2009 

Konu : Bilgilendirme                           

Sayın Üyemiz            

              Eğitim giderlerinin ödenmesine dair Yönetmelik Taslağının son hali diye bir web sitesinde yayımlanan taslak hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

            1- Bakanlığımız üst düzey yetkililerinin de katılımıyla Yönetmelik taslağı üzerinde görüşmeler 25.02.2009 günü saat 13.00’da yapılmış, derneğimiz temsilcileri de bu toplantıda hazır bulunmuştur.

 

            2- Bu toplantıya bizzat katılan, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet KÜÇÜK ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü Ruhi KILIÇ’ın sorunları çözme gayretinde oldukları görülmüştür. Sizler adına kendilerine teşekkür edilmiştir.

 

            3- Bugüne kadar derneğimiz toplantılar sonrası toplantı içeriği hakkında açıklama yapmamış, görüşmelerin seyrinden “olumlu, memnuniyet verici gibi” bahsedebilmek için bile gündem sahibinden (kim davet ettiyse) izin almıştır. Böyle devam edecektir.

 

4- Web sayfamız dışındaki açıklamaların bizleri bağlamadığını, siz değerli üyelerimizin de başkaca kaynaklara itibar etmemesini talep ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

 

 

 Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı