OCAK 2010 AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANDI !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
OCAK 2010 AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANDI !!!

 

DUYURU

         Ocak 2010 ayı ödemeleri Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. 

              Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

 

 

 

                                                                                              
                                                                                              Mustafa AKDEMİR
                                                                                     Genel Başkan