NİSAN AYI ÖDEME EVRAKI MALİYE BAKANLIĞINDA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
NİSAN AYI ÖDEME EVRAKI MALİYE BAKANLIĞINDA !!!

 

 

DUYURU

 

          Nisan ayı ödeme evrakı Maliye Bakanlığına ulaşmış olup,  süreç tarafımızdan takip edilmektedir.

            Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.   

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                     Mustafa AKDEMİR
                                                                                                  Genel Başkan