İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonuçlarından biri örgütlenebilme yeteneğidir. Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda insan ya da sektörel firmalar bir amacı veya ideali gerçekleştirmek üzere sivil toplum kuruluşları olarak bilinen örgütlenme biçimini tercih etmektedir.

Bu sayede insanlar ve sektörler yasalar çerçevesinde belirledikleri amaca veya ideale uygun olarak çalışırken aynı zamanda yaşadıkları toplumlarda baskı gücü oluştura bilmektedirler.

Ülkemizde pek çok saygın derneğin toplum ve birey hayatına önemli katkılar sunduğu bir gerçektir.Bu nedenle sektörel olarak daha güçlü ve etkin olabilmemiz için derneğimize üye olmalıyız.