Sayın Üyelerimiz,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Temmuz 2018 tarih 30469 sayı ile resmî gazetede yayınlanmıştır.
Bilgilerinize.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Yunus Kılıç
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Genel Başkan

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm