EYLÜL AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANDI

24 Ekim 2017 Salı, 16:53

                                Sayın
Üyemiz

 

Eylül 2017 ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 24.10.2017