MART 2010 AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
MART 2010 AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR !!!

 

DUYURU

          Mart 2010  ayına ait ödenekler Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. (İcmal için lütfen tıklayınız.)

 

          Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.  

 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                  Mustafa AKDEMİR
                                                                                         Genel Başkan