MART 2009 AYI ÖDENEKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32
MART 2009 AYI ÖDENEKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA !!!

 

DUYURU

             Ödemelerin gecikmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.            

            1- Mart 2009 ayı ödeneklerinin iller bazında Bakanlığa (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne) gönderilmesinin son günü bilgileriniz dahilinde olduğu üzere 22.04.2009 günü akşamıdır.           

            2- İllerin evrakının belirtilen tarihte Bakanlıkta bulundurmasının sağlanması hususunda 17.04.2009 tarihinde bilgilendirme yazısıyla kurumlarımız uyarılmış, web sayfamızdan siz değerli üyelerimizden yardım talep edilmiştir.            

            3- İllerden ödeme evrakının , aynı gün itibariyle (22.04.2009) iki günlük ek süre verilerek  Bakanlıkta bulundurulmasının istendiği bilinmektedir (ilgili genel müdürlükçe).            

           4- Hal böyle iken bazı illerin ödeme evrakının yine de geciktiği, evrakını göndermediği tespit edilmiştir.(06.05.2009 tarihinde aralarında İzmir, İstanbul gibi illerin de bulunduğu 6(altı) ilin evrakının Bakanlığa ulaşmadığı tespit edilmiştir.) Ayrıca geciken illerin adları her gün yenilenmek suretiyle web sayfamızda ilan edilmiş, bu illerdeki üyelerimiz, başta il temsilcileri olmak üzere aranarak Milli Eğitim Müdürlüklerini ikaz etmeleri, takipleri istenmiştir.           

            5- 07.05.2009 günü Bakanlığımız yetkilileriyle tekrar irtibat kurularak evrakı gelmeyen illeri özellikle aramaları talep edilmiş, bu yönde bazı illerin (örneğin İstanbul gibi) arandığı bilinmektedir.           

          6- 07.05.2009 tarihinde saat 16.35 itibariyle illerin evrakının tamamlanabildiği bilgilerimiz dahilindedir.           

            7- Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün hazırladığı ödenek talep yazısı (Genel Müdür tarafından imzalı) Strateji Daire Başkanlığına, Başkanlığın talep yazısı da 08.05.2009 günü öğleden sonra Maliye Bakanlığının ilgili Daire Başkanlığına intikal etmiştir. (Aynı gün Maliye Bakanlığında bu işle ilgili olan ve işlemlerin yapılmasında yardımcı olduğuna tanık olduğumuz Daire Başkanının görevi değiştirilmiş, yeni göreve başlayan yetkili ile de irtibat kurulmuştur.)            

            8- Talep edilen ödenek miktarı 73 Trilyon TL’yi bulduğundan en üst ita amirinin onayına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu durum sürecin önemli bir halkasını oluşturmaktadır.           

           9- Yukarıda arz ettiğimiz iller bazındaki gecikmeler özellikle Milli Eğitim Müdürlüklerinden kaynaklanırken, sebebinin kurumlarımızın evrakını geç teslim etmesi, istenen noksanlıkları zamanında giderememesi öne sürülmektedir.           

            Hazırlanan Yönetmeliklerde evrakı eksik olan kurumun evrakının ödeneğini bir sonraki ay işleme alınması yönünde kurumlarımızın önerilerine yer verildiği bilinmektedir.

           10-  Yukarıda arz ettiğimiz üzere Derneğimiz olarak süreçler adım adım izlenirken bazı kurum sahiplerince Derneğimizin sorumlu gibi gösterilmesi, bizlerden beklentilerinizin ne denli büyük olduğu şeklinde algılanmakta, değerlendirilmektedir.            

            Ancak; ödeneklerin serbest bırakılmasında Milli Eğitim Bakanlığının iki birimi ile Maliye Bakanlığının bir birimi ve ita amiri onayı gerektiği, Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan ödeneğin yine aynı şekilde yazışmalara konu olarak Mal Müdürlükleri hesabına geçebildiği, bu nedenle Ankara’daki işlemlerde takdir edebileceğiniz makul bir süreye ihtiyaç olduğu tabidir. Derneğimiz olarak yine de arz ettiğimiz üzere bu sürenin kısaltılmasına çalışılmaktadır.

            11-  Ayrıca Nisan 2009 ayı ödeneklerinin daha kısa sürelerde ödenmesine yönelik Bakanlığımızca bir talimat hazırlanmakta olduğu bilinmektedir. Bu günden itibaren siz değerli üyelerimizin ödenek talep yazılarının Bakanlığa gönderilmesine katkı vermesi beklenmektedir.

           12-  Şu an itibariyle size verebileceğimiz son bilgi tüm imza işlerinin sona erdiği ve paraların saymanlık hesaplarına geçtiğidir.

            Siz değerli arkadaşlarımızın isteklerini yerine getirirken, bundan büyük bir mutluluk duyan bizlerin, sürecin uzamasına engel olmak için tüm gayretleri göstereceğimizden emin olmanızı bekler, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

 

 

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan