GENEL BAŞKAN YUNUS KILIÇ

SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU BŞK.YRD. UMUT BAŞOĞLU

GENEL SEKRETER BŞK.YRD. MEVLÜT KUYUMCU

TESKİLATLARDAN SORUMLU BŞK.YRD. YENER DOĞRUER

HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BŞK.YRD. METİN BOZKURT

HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BŞK.YRD. OSMAN DEMİRCİ

MEDYA TANITIMDAN SORUMLU BŞK.YRD. GÜLDEN ARZOĞLU

SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BŞK.YRD. MUSTAFA GÜLER

AR-GE BŞK.YRD. MEHMET TOPSAKAL

EKONOMİDEN SORUMLU BŞK.YRD. ESRA GÖÇÜMLÜ

SAYMAN BŞK.YRD. ARZU TOPALOĞLU