DUYURU

 

İLGİ: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10.03.2009 gün ve 2293 sayılı yazısı

           Kurumlarda uygulanan Destek eğitim Programlarına ait modüllerin eğitimini verecek personele ilişkin uygulalamanın ek çizelge ve çizelgede belirtilen açıklamalara göre yapılacağının Talim ve Terbiye Kurulunca uygun mütalaa edildiğine dair ilgi yazı ve eki çizelge ekte sunulmuştur.

            Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı