Sayı  :400/61                                                                                                                                  30.03.2009 

Konu : Eğitim Verecek Personel      

Sayın Üyemiz  

İLGİ:    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27.03.2009 gün ve 3023 sayılı yazısı,            

           Özel Öğretim Kurumlarında uygulanan Destek Eğitim Programları ve Modülleri ile destek eğitimi verecek personele İlişkin İlgi yazı ve ekleri (TTKB Mütalaası ve çizelge) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün http://ookgm.meb.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır. 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                                                             

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

 

Eki: İlgi yazı ve ekleri