Saygıdeğer Üyelerimiz;

Malumlarınız olduğu üzere, kimlik doğrulama sistemi ile ilgili çıkan kanunda, biyometrik kamera sistemi ile kurumlarımızda gelen öğrencilerin takibinin yapılacağı duyurulmuş, çalışmalar neticelendirilemediği için bir yıl ertelenerek 01.09. 2018 yılında uygulanacağı bakanlıkça bildirilmişti. Gelinen noktada kanun gereği yasal sürenin dolmasına 20 gün kala sistemin yetiştirilemediği belirtilerek sistem ile ilgili çalışmalar bitirilene kadar ödemeye esas olmak üzere kurumlarımızın giriş ve çıkışlarına 90 gün kayıt saklayabilecek çözünürlüğü yüksek kamera montajının yapılarak ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilmesi istenmektedir.

Konu ilgili pazartesi günü için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Muammer YILDIZ’ dan randevu alınmıştır. Yapılacak görüşmede tereddüte düşülen tüm konular ifade edilecek sonrasında üyelerimiz bu konuda bilgilendirilecektir. Tüm gelişmelerin kurumlarımız hayrına sonuçlanmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 35235946410.07-E. 14421126 08.08.2018

Konu : Kameralı Görüntüleme Sistemleri

 

………………….VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi : 06.08.2018 tarihli ve 14291291 sayılı Bakan Oluru.

Bilindiği üzere, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin ve eğitim personelinin ders devam takiplerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacağı 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinde hüküm altma alınmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sistemleriyle ilgili Bakanlığımız nezdinde yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadığından anılan hükme göre çalışmaların tamamlanması ve sistemin uygulanmasına kadar olan sürede ödemeye esas olacak şekilde, 1/9/2018 tarihi itibarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kameralı görüntüleme sistemi uygulanacaktır. Bu kapsamda;

1- İlinizde faaliyette bulunan tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en geç 31/8/2018 tarihine kadar en az 90 gün süre ile kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan ve kurumlarda eğitim alan engelli bireyler ve eğitim personelinin kurum binasına giriş ve çıkışlarını net bir şekilde görüntüleyen kameralı görüntüleme sistemini kurmaları,

2- Kameralı görüntüleme sistemine ilişkin kayıtlar söz konusu kurumlara yapılacak ödemelere esas belgeler arasında sayılacağından, kurumların mağduriyet yaşamaması adına, kameralı görüntüleme sisteminin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulumunun tamamlanıp tamamlanmadığının il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tespit edilerek 01/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerimizi ve gereğini rica ederim.