DUYURU

                   Bilginiz dahilinde olduğu üzere ödenek talepleri Bakanlığımıza intikal ettirildikten sonra, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü toplam ödenek talebini MEB Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmekte, Strateji Geliştirme Başkanlığı da Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunmaktadır.

              05.01.2009 günü elektrik arızası Beşevler kampüsünde tüm gün devam etmiştir. Bu nedenle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ödenek talebini ancak bugün hazırlayabilmiştir.

             Ödenek evrakı Maliye Bakanlığına iletilmiştir.Süreçlerden ayrıca bilgi verilecektir.

             Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı