KANUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
KANUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA !!!

 

 

Sayı: 400/424                                                                                                                            20.12.2010          Konu: Kanun Tasarısı 

                                                            Sayın

                                                                       Üyemiz

İLGİ:  a)  Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA’nın TBMM                Başkanlığına   sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun                Ek-3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (07/12/2010 tarihli)     

           b) 09.12.2010  tarihli duyurumuz.

              Siz değerli üyelerimizin bilgilendirildiği ilgi (a) teklifin hükümet gündemine alınabileceği yönünde duyumlar alındığından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

            Öncelikle bu konudaki bilim camiasının yaklaşımının, “Özürlü bireyin mümkünse kaynaştırma eğitimine alınması, engeli olmayan bireylerle bir arada eğitim alamayacak durumda olanlar için ise özel eğitim okulları açılması, bu bireylerin başarılı olabilmesi için de desteklenmesi gerektiğine (rehabilitasyon hizmeti almasına)” işaret ettiğini tartışmasız bir şekilde ortaya koymakta yarar görülmektedir.

              Uzunca bir süredir gündemde olan 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması, bu öğrencilerin destek eğitim giderlerinin (rehabilitasyon hizmeti) ödenmemesi yönündeki çalışmalar derneğimizce dikkatlice takip edilmiş, yetkililerin bilgilendirilmesine çalışılmıştır. 

             Gelinen bu noktada, ilgi (a) Kanun teklifinden de görüleceği üzere, kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin bile özel özel eğitim okullarına yönlendirilmesine imkan sağlayan, ancak  bu öğrencilerin alması gerekli destek eğitimi giderini karşılamayan, hiçbir eğitimcinin savunamayacağı, bilimsellikten uzak düzenlemelere hazırlık yapıldığı görülmektedir. Yanılmak bizim için en büyük mutluluk olacaktır.

              Belirttiğimiz çerçevede yapılacak değişiklikler haliyle rehabilitasyon merkezlerini de yaşamsal olarak etkileyecektir.

              Özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin destek eğitimine ihtiyaç duyabileceği açıkken, ekonomik gerekçeleri ileri sürenlerin, engeli olmayan bireylerle bir arada olması gereken özürlü bireylerin özel özel eğitim okuluna yönlendirilmesinde, hem bilimi, hem de ekonomik gerekçeleri göz ardı etmelerinin sakıncalarını ilgililere duyurmak, derneğimizin sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir.

             Bu amaçla hazırladığımız yazı örneği  ekte sunulmuştur. Siz değerli arkadaşlarımızdan beklentimiz: 

            1.    Belirtilen yazının (yazıda değişikliğe gidilebilir)  Sayın Başbakan ve Sayın Milli Eğitim Bakanına acil olarak gün içinde iletilmesi;

             2.    Tüm il/ilçelerde kurumlarımızın acil olarak bir araya gelerek,  oluşturulacak komiteler tarafından  özellikle iktidar partisi teşkilatlarının ziyaret edilmesi, bölge milletvekillerinin bilgilendirilmesi;

             3.    Öğrenci ailelerinin de desteğinin alınarak 2 nci maddede belirtilen yetkililerle temas kurmalarının sağlanması;

             4.    Yerel basının ziyaret edilmesi,  destek eğitiminin engellenmesinin önlenmesine katkı vermelerinin sağlanmasına çalışılması; (ilgili gazete küpürlerinin derneğimize gönderilmesi)

             5.    İlgi (b) yazı eki komisyon üyeleri ile bu yazı eki listede belirtilen yetkililerin ise yarından itibaren yoğun bir şekilde bilgilendirilmesi (bu bilgilendirmede daha önce bir şekilde üyelerimize ulaştırılan yazılar ile  bu yazımız, ya da siz değerli üyelerimizin geliştirdiği yazılar  kullanılabilecektir.) 

             Bugüne kadar gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin, bu günlerde en üst seviyeye çıkarılması gerekliliğini hatırlatır, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. 

       

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                          Mustafa AKDEMİR                                                                                                                           Genel Başkan

  Eki:

  1. Kanun teklifi hakkında bilgilendirme yazısı (2 sayfa)
  2. Faks bilgileri listesi

NOT: Bu yazı ve ekleri e-mail adresinize gönderilmiş olup, çıktıların oradan alınması tavsiye olunur.  

                                                               Sayın ………………. 

                                                                       ………………..     

 

İLGİ: Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA’nın TBMM Başkanlığına sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek-3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (07/12/2010 tarihli)  

 

          Engelli bireylerin eğitimiyle ilgili modern dünyanın geldiği nokta, engellilerin, yetersizliği bulunmayan  yaşıtlarıyla birlikte kaynaştırma yoluyla aldığı eğitimdir. Genel algı özel eğitim okullarının engelli bireyleri toplumdan tecrit ettiği, akranlarıyla bağlarını kopardığı yönündedir.

          Sayın Milletvekilinin yukarı paragraftaki görüşleri benimsediğine çok defa tanık olunmuştur. Teklif gerekçesinde bile kaynaştırma eğitimine gidemeyecek durumdaki  özürlü bireylerin özel eğitim okulu giderlerinin karşılanmasının hedeflendiği belirtilmekte ise de  Kanun teklifinde bu yönde bir tedbir getirilmediği   görülmektedir. (hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler hariç denilebilirdi) 

          Kanun teklifi  bu şekilde yasalaştığında,  tanılama aşamasında kaynaştırmaya devam edebilecek çocukların önemli bir kısmı özel eğitim okuluna yönlendirilecek/yönlendirilmesi istenecektir.  

          Bu haliyle özel eğitim okullarına mecbur edilen, ya da yönlendirilen özürlü birey ihtiyacı olsa bile rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitiminden yararlanamayacak, yararlanmakta olanların da eğitim süreçleri sona erecektir. Özürlü bireyin bu mağduriyeti şu an itibariyle faaliyette bulunan 1650 rehabilitasyon merkezi ile 30.000 çalışanı yakından etkileyecektir. Sonuç olarak bu  kurumlar kapanma, çalışanlar ise işsiz kalma endişesini yakından hissetmektedir.

          Kaynaştırma öğrencilerinin özel eğitim okullarına yönlendirilmesine engel olabilecek bir tedbir getirmeyen teklif ya da bu yöndeki tasarılar kanunlaştığında halen uygulamada bazı kaynaştırma öğrencilerinin eğitim giderleri karşılanırken, bundan sonra yönlendirilen her özel eğitim okulu öğrencisinin eğitim gideri karşılanıyor olacaktır. Dolayısıyla hem yanlış yapılacak, hem de daha fazla mali kaynak harcanacaktır. 

          Bu teklif ile rehabilitasyon merkezlerine devam eden bazı öğrenciler özel eğitim okullarına yönlendirilirken bu okullara aynı zamanda rehabilitasyon hizmeti verme hakkı da tanınmaktadır. Bu durum bir alanda hizmet verilmesi/ihtisaslaşması gerekliliğine aykırı sakıncaları görülüp başka özel öğretim kurumlarına tanınmayan bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık rehabilitasyon merkezlerini rekabet açısından da etkileyecektir. Mutlak suretle örgün eğitim programı (özel eğitim okulu) ve destek eğitim programları (rehabilitasyon hizmeti) ayrı hizmetler olarak ele alınmalı aynı kurumlar içinde verilmemelidir.  

           Bu teklif, sonuçları itibariyle  özürlü bireylerin toplumdan soyutlanmasına neden olabilecek, yetersizliği olan bireylerle, yetersizliği olmayan bireyleri  birbirinden ayıracaktır. Ayrıca, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri arasında karmaşa yaratılmasından, rehabilitasyon merkezlerinin kapanmasına kadar toplumsal rahatsızlıklara yol açabilecektir.

           Talebimiz; yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı, bilim camiasının ve ilgili tarafların görüşlerinin de alınabileceği bir ortam sağlanana kadar bu yönde bir değişikliğe  gidilmemesi, kurumlarımızın ve öğrencilerimizin mağdur edilmemesinden ibarettir. 

            Saygılarımla. 

 

                                                                                                                  Adı-Soyadı                                                                                                                         İmza

Adı-Soyadı

Görevi

Faks Numarası

 

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 417 04 76
 Nimet ÇUBUKÇU  Milli Eğitim Bakanı  417 70 27 

 

 

 

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan