HAZİRAN AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
HAZİRAN AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR !!!

 

DUYURU

         Haziran 2010  ayına ait ödenekler  Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. (İcmal için lütfen tıklayınız.)

 

          Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.  

 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                  Mustafa AKDEMİR
                                                                                         Genel Başkan