EKİM AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
EKİM AYI ÖDENEK İCMALİ YAYIMLANMIŞTIR

 

DUYURU

              Ekim 2010  ayına ait ödenekler  Malmüdürlükleri hesabına aktarılmış olup, icmal yayımlanmıştır. İcmal için tıklayınız.

 

               Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.  03.12.2010 

   

                                                                                                                                                           

                                                                                                                      Mustafa AKDEMİR

                                                                                                                      Genel Başkan