DUYURU

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32
DUYURU

Bu kanun değişikliği bilgisi alındığında, dernek olarak konuyu Yönetim Kurulunda değerlendirdikten sonra yaptığımız çalışmaların pek çoğu siz değerli üyelerimizce bilinmektedir. Ancak derneğimiz çalışmalarını bilemeyenlerce hakkımızda yazılanlar bizler adına siz değerli arkadaşlarımızıda üzdüğü tarafımıza bizzat iletildiği gibi internet ortamında da tartışıldığı görülmektedir.

Bu kadar haksız ithamlar karşısında anılan Kanun değişikliği kapsamında yapılan faaliyetlerin bir kısmı maddeler halinde aşağıda açıklanmıştır.

1-       Derneğimizce Kanun değişikliği talebi olmamış, nerede ise kurumlarımızı kapatacak bir yasa değişikliği ile karşı karşıya kalınmıştır.

2-       Yasa tasarısını hazırlayanlar, derneğimiz temsilcileri ve siyasilerin de katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir.

3-       Özel Özel Eğitim Kurumlarını dolandırıcı, sahteci gibi gösteren yayınlara karşı medya ile temas kurulmuş, konu hakkındaki bilgilendirmeler yapılmış, ısrarlı yayınlara karşı tekzip yoluna gidilmiştir.

4-       Yasa Tasarısı TBMM Komisyonlarında görüşülürken Milletvekillerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, hatta Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturduğu alt komisyon Yasa Tasarısını değiştirmiştir.

5-       TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki tüm çalışmalar – görüşmeler Derneğimizce takip edilmiş, bilgilendirmeler anında yapılmıştır.

6-       Yasa Tasarısının TBMM gündemine gelmesi aşamalarında her ilden bir temsilci ile Ankara’da toplantı yapılmış, yapılacak faaliyetler planlanmıştır.

7-       Siyasi Partilerin Genel Merkezleri ziyaret edilmiş, destek talep edilmiş, konu hakkında açıklayıcı mektuplar verilmiştir.

8-       Derneğimiz öncülüğünde tüm Türkiye sathında siyasi parti teşkilatları belirlenen gün ve saatlerde ziyaret edilerek destek talep edilmiştir.

9-       Türkiye sathında tüm yerel medya ile irtibat kurulmuş, konu hakkında yayımlar yapılması sağlanmıştır.

10-   TBMM’de Yasa Tasarısı görüşülürken önerge verilerek tasarısının değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış, Konya Milletvekili Sn. Orhan ERDEM ve arkadaşlarınca verilen önerge ile de Yasa Tasarısının ilk halinden daha olumlu hale gelmesi sağlanmıştır.

11-   Yasa Değişikliği 6 Ağustos 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanması üzerine gerek program hazırlıkları, gerekse çıkarılması gereken Yönetmelikler üzerinde ön çalışmalar yapılması amacıyla davet edilen 60 üyenin katılımıyla Ankara’da Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü salonunda 18-22 Ağustos 2008 tarihinde toplantılar yapılmıştır.

12-   18 – 22 Ağustos tarihleri arasında Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ziyaret edilmiş, Kanunun uygulanmasında sorun yaşanmaması için görüşlerimiz aktarılmıştır.

13-   TBMM verdiği önerge ile Yasa Tasarısı değişikliğini sağlayan Sn. Orhan ERDEM Başkanlığında (TBMM’deki odasında) tüm ilgililerin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. (22 Ağustos 2008’de)

14-   Derneğimizce oluşturulan komisyonlarca, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile karşılaşılan sorunları içeren bir rapor, Rehabilitasyon Merkezleri Kurslar Çerçeve Yönetmeliği, Özel Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmelikleri hazırlanmıştır. (18–22 Ağustos toplantılarında)

15-   Md. 14’deki rapor MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, maddeler üzerindeki görüşlerimiz ayrıca açıklanmıştır.

16-   Diğer hazırlanan taslak yönetmelikler üzerindeki üst komisyon çalışmaları bittiğinde ilgili makamlara iletilecektir.

17-   Eylül-Ekim 2008 tarihi içerisinde Bakanlığımızın da içinde olacağı, siyasi ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının da davet edileceği bir çalıştay hazırlığımız devam etmektedir.

18-   Temmuz-Ağustos 2008 ayları içinde derneğimiz yönetimince Mersin, Ankara, Kocaeli, İstanbul, Aydın, Manisa, İzmir, Hatay ve Balıkesir bölge – il toplantıları düzenlenmiştir.

19-   Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ ile yönetimimizi temsilen yönetmelik ve programlar üzerinde yapılacak çalışmalara yönelik 27.08.2008 tarihinde ön görüşme yapılmıştır. 

Bu çalışmaların özü ve hedefi engelli bireyin eğitimini uygun ve güzel ortamlarda sağlamak için kurumlarımıza gerekli yasal desteğin sağlanmasıdır. Nerede ise 800 üyeye yaklaşan siz değerli üyelerimizin verdiği destekle bu yönde başarıya ulaşılmıştır, gelecekte de ulaşılacaktır.Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada derneğimizi tenkit etme faaliyetlerinde bulunanlara zaman ayırmayacağız. Morallerin bozulması için hiçbir sebep yoktur. Herşeyin bugünden daha güzel olması siz değerli arkadaşlarımızın destekleri ile sağlanacaktır.

Bu vesile ile en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, işlerinizde başarılar diliyorum.

                                                                                                                          

Mustafa Metin TAŞ                                                                                                      

Yönetim Kurulu Adına                                                                                                       

Dernek Genel Başkanı

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan