DUYURU !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
DUYURU !!!

 

Sayı:400/1                                                                                                   08.01.2010

Konu: Bilgilendirme                                                           

 

Sayın Üyemiz             

 

          Örgün eğitim kurumlarının (Özel Özel eğitim okulları) desteklenmesine dair Kanun tasarısı hakkında yapılan görüşmeler ile Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün  Web sayfasında yayımlanan “Zihinsel engelliler sınıf  öğretmenliği kursu” düzenlenmeyeceği yönündeki duyuru ve beklentimiz olan ücret artışları ile ilgili olarak  aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

          1.      7 Ocak 2009 günü akşamı Konya Milletvekili Sayın Orhan ERDEM ile İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA’nın himayesinde Bakanlığımız ilgili Genel Müdürleri ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanının katılımıyla bahse konu Kanun tasarısı üzerinde görüşme yapılmış, derneğimizce yapılacak değişikliğin “rehabilitasyon merkezlerine olumsuz bir yansımasının olmaması gerekliliği” üzerinde durulmuştur.

           2.      Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Web sayfasındaki “Zihinsel Engelliler sınıf  öğretmenliği kursuna” yönelik duyurusu ise planlaması yapılmış müracaatları kapsadığı (eski başvuruları)  ilgililerce tarafımıza ifade edilmiş olup, acil öğretmen ihtiyacına yönelik olarak kısa süre içinde yeni kurs açılması yönünde girişimlerde bulunulmakta olup, yetkililerin olumlu yaklaşım göstermekte olduğunun bilgilerinize sunulmasında yarar görülmektedir.

           3.      Bilindiği üzere ücret artışları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve Tebliğe konu olmaktadır.

           Bu yönde 2010 yılı Bütçe Kanunu ile 950.000.000 (dokuzyüzellitrilyon) TL ödenek ayrılmış olup, 2009 yılı gerçekleşme rakamları ise 885.000.000(sekizyüzseksenbeştrilyon) TL dir.

            Yukarıda ifade edildiği üzere, bir önceki yıl yapılan bu yöndeki harcama ve 2010 yılında ayrılan ödenek  dikkate alındığında umutlu olunamıyorsa da bu yönde yetkili ve ilgililerin bilgilendirilmesine devam edilmektedir. Siz değerli üyelerimizden de daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere verilebilecek destek varsa beklenmektedir. 

             Bilgilerinize sunar, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bir dönemde bulunduğumuzu hatırlatmayı  görev bilir,  en derin sevgi saygılarımı sunarım.

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                       Mustafa AKDEMİR

                                                                                        Genel Başkan

 

 

                                      
kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan