30 Kasım 2008 günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuzda; 

1-       Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

 

Asil Üyeler  Yedek Üyeler
           Mustafa Metin TAŞ            Kürşat YILDIRIM
           Gönül TURGUT            Nejmettin ÖZDEMİR
           Mustafa AKDEMİR            Özlem HAKAN
           Mustafa GÜLER            Mustafa YETİŞ
           Suna ARSLAN KÖTEN            Umut BAŞOĞLU
           Rıfat YILMAZ            Selim KAPLAN
           Saniye FIÇI            Celile ŞANLI KARAMUTLU
           Meliha KOCAMANOĞLU            Abdurrahman ASLAN
           Abdurrahman AYGEN            Ali ARNAS
           Bülent ELBASAN            İsmail EKİM
           Sabahattin YILDIZ            Nurdan GÜLER

 

 

2-       Denetim Kurulu Üyeliklerine;

 

 Asil Üyeler  Yedek Üyeler                         
           Devrim BURÇAK            Selma AKTAŞ
           Mustafa Uğur ÖZKAN                 Oğuzhan TORTOP
           Şükrü OKUDAN            Leyla KARAKAŞ  

 3-       Disiplin Kurulu Üyeliklerine;

–    İlhami KAÇMAZ
           Yaşar KAPTANOĞLU

     

 

 

Seçilmişlerdir.

 

                  Ayrıca, Derneğe gayrimenkul kazandırılması, Tüzüğümüzün 35. maddesi gereği yardım sandığı oluşturulması, şube oluşumlarının desteklenmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.Bilgilerinize saygı ile sunulur.                                                                                       

                                                                                            ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ                                                                                                                 GENEL MERKEZİ