Sayı  : 400/26                                                                                                                                 10.02.2009 

Konu : Bilgilendirme                           

Sayın Üyemiz            

         Bilgileriniz dahilinde olan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1-     09.02.2009 günü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, MEB Müsteşarı ile siyasi temsilcilerden AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir AKSU ve diğer siyasi parti temsilcileri ziyaret edilmiş, konuya yakın ilgileri nedeniyle Sayın Lokman AYVA ziyaret edilmiş ayrıca Sayın Nurettin CANİKLİ’nin makamına taleplerimiz yazılı olarak intikal ettirilmiştir.

2-     10.02.2009 günü Sayın Müsteşarımız yeniden ziyaret edilmiş, Konya Milletvekili AKP Özürlüler Koordinasyon Merkezi Sosyal İşler Başkanı’nın makamında Özel Eğitim Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürü Ruhi KILIÇ, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet KÜÇÜK, Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah GÜVEN, MEB Müsteşar Yardımcısı Recep IŞIK ile derneğimiz temsilcileri olarak bir araya gelinmiş tüm süreç değerlendirilmiştir.

3-     Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı’ndan randevu talep edilmiş, Özel Kalem Müdürlükleri ziyaret edilerek görüşme talebimizin önemi ifade edilmiş, kısa sürede görüşüleceği umulmaktadır.

4-     Yaptığımız görüşmelerde siz değerli üyelerimizin faks iletilerinin dikkat çekici olduğu hissedilmiştir. Birlik ve beraberliğimizin çok önemli olduğu süreçten geçiyoruz.

         Her şeyin mutlaka daha iyi olacağını umuyoruz. Gerekli hallerde siz değerli üyelerimizin desteklerine başvurulacaktır. 

Birlik ve beraberliğimizin her zorluğu aşacağı inancıyla en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                         
                                                                                                           Mustafa Metin TAŞ
                                                                                                            Yönetim Kurulu Adına 
                                                                                                           Dernek Genel Başkanı