Sayı  : 400/62                                                                                                                                 01.04.2009 

Konu : Eğitim Verecek Personel    

 

 

………………Müdürlüğüne 

 

İLGİ:    a) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27.03.2009 gün ve 3023 sayılı Eğitim Verecek

                Personel hakkındaki yazısı,           

           b) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 gün ve 55270 sayılı yazısı,           

           c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği,         

   

           İlgi (a) yazı eki çizelge ve açıklamalar üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür.           

            1- İlgi (a) yazı ve eki çizelge ile Destek Eğitim Programları ve Modülleri ile Destek Eğitimi verecek personel belirlenmiştir. Daha açık bir ifadeyle ilgi(a) yazı eki çizelgede belirtilen personelden, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.12.2008 tarihli ve 281, 282, 283, 284, 285, 286 ve 287 sayılı kararları ile kabul edilen programların (yeni) uygulayıcıları anlaşılacaktır.           

            2- 2008 yılında uygulanan ve 2009 yılı sonunda uygulamadan kaldırılacak programların (eski) uygulayıcıları ise, ilgi (b) yazıda belirtilen personel olup, aynen devam edilecektir.           

          3- Kurumlarımızda programların uygulanması aşamasında Rehber Öğretmen bulundurma zorunluluğu ilgi (c) Yönetmelik gereği aynen devam etmektedir.            

            4- Psikologların zorunlu personel olarak görevlendirilmesi hususu ise ilgi (c) Yönetmeliğin 6. maddesi gereği değerlendirilecektir. Buradan rehber öğretmen varsa psikolog, psikolog varsa (Ders/seans görevi verilmeyecek) rehber öğretmen zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmakta olup, uygulama birliğinin de bu yönde olduğu malumlarınızdır.           

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.    

                                                                                                                               

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı