DUYURU

               Derneğimizin de dahil olduğu çalışmalar sonucu hazırlanan eğitim programlarının 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe konulduğu; uygulanan programların ise 2009 yılı sonunda yürürlükten kaldırılacağı yönündeki Talim Terbiye Kurulu Kararı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır (Aralık Ek 2008 – 2615).

              Programlara nasıl ulaşılacağı hususunda ilerleyen saatlerde web sayfamızdan gerekli açıklama yapılacaktır.

               Saygılarımla.

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı