Sayı  : 400/59                                                                                                                                 20.03.2009 

Konu : Dernek Toplantısı      

Sayın Üyemiz 

           

İLGİ: 18.03.2009 gün ve 400/57 sayılı duyurumuz

             İlgi duyurumuzda da belirttiğimiz üzere 22.03.2009 günü saat 12.30’da “Türkiye Diyanet Vakfı Toplantı Salonunda, Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B Kocatepe/Ankara” adresinde siz değerli üyelerimizle toplantı yapılması planlanmıştır.             

              Bu toplantımızda derneğimizle ilgili yazı ve söylemlerin değerlendirilmesi, faaliyetlerin açık bir şekilde dikkatlerinize sunulması, yapılacaklar hakkında da sizlerden gelecek önerilerin değerlendirmesi yapılacaktır.             

              Toplantıda geniş olarak açıklamayı planladığımız hususlardan eğitim giderlerinin ödenmesine ilişkin Yönetmelik ile eki eğitim personeline yönelik çizelgede güzel gelişmeler yaşandığını belirtmekten bu aşamada mutluluk duymaktayım.            

               Derneğimiz Yönetim Kurulu adına toplantıya katılmanızı özellikle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.                       

 

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı

  

Not: E-maillerinizin SPAM bölümlerini

        Kontrol etmeniz ricasıyla.