Sayın Üyemiz,

28 Mayıs Çarşamba günü alınan bir duyuma göre Meclis Genel Kurulunda 30.04.1992 Tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-3. maddesinde değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısının görüşüleceği öğrenilmiştir. Yönetim kurulumuz ve derneğimiz üyelerinden oluşan kriz yönetimi duruma el koyarak AKP Özürlüler Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan ERDEM ziyaret edilerek konu her yönüyle ele alınmıştır.

Dernek tarafından, kanunun çıkmasıyla engelli bireylere verilen hizmetin bir program süresini geçemeyeceği ve bu şekilde en uzun eğitimin 660 saat ve 44 haftada sona ereceği anlatılmıştır.

Türkiye genelinde yapılan Bakanlık Müfettişlerinin teftişleri sonunda olaylar saptırılarak zulüm boyutuna varan uygulamalarla kurumlarımızın kapatılmaya çalışıldığı da Sayın Erdem’e iletilmiştir. Ayrıca Sayın Başbakanla görüşme talebimiz kendilerine iletildi. 29 Mayıs Perşembe günü AKP Sosyal İşler Başkanı Prof. Dr. Nükhet HOTAR GÖKSEL başkanlığında, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Federasyon ve Konfederasyon Başkanları, ENAD, Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ ve derneğimiz Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan kriz heyeti toplantıya katılmıştır. Toplantıda mevcut sorunlar her boyutuyla ele alınarak sorunların çözüleceği yönünde taahhütler alınmıştır.

Toplantı sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız, yetkililere somut adımlar beklediğimizi ve bu konudaki kararlılığımızın çok iyi anlatıldığı kanaatindeyiz.

Ayrıca Flash TV ile görüşülerek 02.06.2008 Pazartesi saat 8.30’da “Gerçek Gündem” Programında ENAD Genel Başkanı Salih Sezgin ve Derneğimiz Genel Başkanı Mustafa Metin Taş görüşlerini açıklayacaktır. 30 Mayıs Cuma günü Başkanımız Mecliste konu ile ilgili CHP ve MHP Milletvekillerini bilgilendirmişlerdir. MHP Konya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa KALAYCI’dan alınan bilgiye göre kanun teklifi komisyondan çekilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa Metin TAŞ
Dernek Genel Başkanı