Sayın Üyemiz;

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. madesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan,

” Sözleşme süresi sona erenler ile farklı ünvanda/görevde/branşta, sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere, ayrılış onayı düzenlenenlere 6 ay geçmeden aynı kurumda görev verilemez.”

Maddesi hakkında, Danıştay Onbeşinci Dairesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 44. maddesinin birinci fıkrasının yürürlüğü mahkeme kararı ile durdurulmuştur.

Gelinen noktada, kurumlardan ayrılan bir personelin geri alınması için 6 ay beklemesine gerek kalmadan tekrar aynı kurumda işe başlamasına imkan doğmuştur.

Sektörümüz için hayırlı olması dileklerimizle saygılar sunarım.

 

YUNUS KILIÇ

GENEL BAŞKAN