UZMAN ÖĞRETİCİ KURSUNA KATILACAK KATILIMCILAR HAKKINDA

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 14.01.2019 tarihinde başlayacak olan “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Kursuna” 515 katılımcının kabul edileceği malumlarınızdır.

Bakanlığımız yetkilileri ile derneğimiz yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde; Bakanlığımız yetkililerinin geçmişte açılan kurslara katılan kursiyerlerin, kurslara gerekli özen ve ciddiyeti göstermedikleri yönündeki söylem ve serzenişlerine tanıklık edilmiştir.

Bu nedenle, gelecekte açılması muhtemel kursların tehlikeye düşmemesi açısından 14.01.2019 tarihinde başlayacak olan kursa göndereceğiniz katılımcıların öğretmenlik mesleğine yakışır, mesleki ve insani değerleri gözeterek, ciddiyetle kursu takip etmeleri ve özen göstermeleri hususunda uyarılmalarının, kurumlarımızın itibarı açısından gerekli ve önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

 

TELAFİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEB YAZISI

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 25.maddesinin 6.bendinde belirtilen sürelerin altında destek eğitim programına devam edemeyen engelli bireyler için telafi eğitim programlarının MEBBİS ‘e girişlerinde yaşanılan sorunlar Derneğimizce MEB’e gönderilen yazı ve MEB ‘in cevabı yazısı aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve bu durumda karşılaşılması halinde MEB ‘in yazısında belirtildiği şekilde hareket edilmesini önemle rica ederim.

 

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE KURS DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde; İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesince 08.12.2018 Cumartesi günü Ataköşk Hotel Çukurambar/Ankara adresinde ortaklaşa düzenlenecek olan “Geçmişten Günümüze Yenidoğan İşitme Taramaları ve İşitme Kayıpları Bebek-Aile Eğitimi” kurs duyurusu ve kurs programı ilişikte sunulmuştur.

Katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Kayıt için:  infoikbder@gmail.com

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Saygıdeğer Öğretmenlerimiz,

Sağlık ve mutluluk dileklerimle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutlar,

kurumlarımızda özveri ile yaptığınız görevlerinizde başarılar dilerim.

 

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

M.E.B MÜDÜR ATAMALARI VE TELAFİ EĞİTİMİ

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne muhatap 30.10.2018 tarih, 150 sayılı yazımız ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek eğitim personelinden kimlerin “Kurum Müdürü” olarak atanabileceği; 30.10.2018 tarih, 151 sayılı yazımızla ise RAM raporu biten öğrencilere verilecek “telafi eğitimi” hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımız görüşü sorulmuş olup, her iki konuya ait Bakanlığımız görüşlerini içerir cevabi yazılar ilişiktedir.

Söz konusu Bakanlık yazılarından da görüleceği üzere;

  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yedinci maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulunularak, “…özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman öğretici olarak çalışabilme yeterliliğine haiz olan fizyoterapist, odyolog ve dil ve konuşma terapistleri ile sosyal hizmet uzmanlarının da kurum müdürü olarak atanabilecekleri Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.”,
  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine, 29. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 24. Maddesinin dördüncü fıkrasına atıfta bulunularak, “…rapor süresi dolan bireylere ders verilemeyeceği ve söz konusu telafi eğitimlerinin rapor süresi bitmeden kurum tarafından verilmesi gerektiği Bakanlığımızca mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dilerim                                                                                               Yunus KILIÇ

                                                                                                                                                                            Genel başkan

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCIMIZ SN. NUREDDİN NEBATİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Sayın Üyelerimiz,

Sektörümüzü temsilen; Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği olarak, 2019 yılı bütçe hazırlıklarının yapılmakta olduğu bu günlerde destek eğitim hizmeti için sağlanacak devlet desteğinin belirlenmesinde, talebimiz ve geçmiş yıllardaki hak kayıplarımızın da dikkate alınması ve bu doğrultuda bir düzenleme yapılmasını teminen 14.11.2018 günü T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sn. Nureddin NEBATİ ziyaret edilmiş ve kendilerine bir rapor sunulmuştur.

Görüşmemizde olumlu izlenimler edindiğimizi bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

M.E.B. ZİYARETLERİ

Sektörü temsilen Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği olarak yeni yayınlanacak yönetmelikler ile ilgili istişare etmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sn. Dr. Muammer Yıldız’ın makamında Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ‘nin de iştirakiyle bir araya gelindi.

Sonrasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sn. Vedat Kuşgözoğlu ile görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Kurumlar Daire Başkanlığı’ na atanan Sn. Hasan Kaleli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ İLE GÖRÜŞME

Ankara TOBB toplantısı ve sonrası biraraya geldiğimiz Milli Eğitim bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey’e sektörümüzün sorunları ve sektörümüzün taleplerini iletme fırsatı bulduk.Sayın Bakanımızın çözüm odaklı yaklaşımı bizleri çok memnun etmiş olup,bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz.

Bu görüşmeyle alakalı kendilerine dosya sunulmuş olup;

Dosya Genel Başlıkları şöyledir;

TEK ÜCRET UYGULAMASI

Sadece bireysel eğitim önerilen engellilere 10 seans,

Bireysel+Grup eğitimi önerilen engelli bireylere 8 bireysel+4 grup eğitim seansı verilerek bazı yıllarda yapıldığı gibi tek ücret ödemesine geçilmesi

%3 ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ UYGULAMASI

Vatandaşlık temeline indirilen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti,bu hizmeti alan bireylerin ödemelerinin tamamı Milli Eğitim bakanlığından yapıldığı için %3 ücretsiz öğrenci uygulamasından bu alanın muaf tutulması

VERGİ MUAFİYETİ

Kurumlarımız okul,okul  öncesi kurum ve kreşlere 193 sayılı gelir kanunu madde 20 de tanınan istisnadan bugune kadar mahrum edilmiştir.

Bu mahrumiyetin giderilmesi için ilgili maddeye Özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar,ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle maliye bakanlığının belirleyecegı usul ve esaslar cercevesinde 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.İstisna,mevcut faaliyette olan kurumlar için yasanın yururluğe girdiği tarihten,yeni açılacak kurumların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.ifadesi eklenmesi

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

Merkezlerimizde ücretsiz verilen servis hizmeti için,okul servis hizmeti aracları hizmet yönetmeliği taşımacının yükümlülüğü madde 5-” (4)özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 5. madde (1),(2),(3),hükümler aranmaz.Bu merkezler ticaret ünvanlarına kayıtlı ve /veya kiraladıkları araçlarla MEB çalışma ruhsatı çerçevesinde başka bir belgeye ihtiyac duyulmaksızın personel,veli ve öğrenci için ücretsiz taşıma hizmeti verirler.”şeklinde düzenlenmesi ile illerde farklılık gosteren uygulamalara magdurıyetlere son verilebilmesi.

 

Yunus KILIÇ

Genel Başkan