Ruhsatlarını 16.7.2014 Tarihi Öncesi Alan Kurumlar için Yerleşim Plan Değişikliği, Program İlavesi ve Uzman Öğreticilik Konulu Yazı

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından (müdürlük görevinde bulunanlar dahil) en az 3 yıl kurumlarımızda çalıştığını hizmet cetveli ile belgelendirenler kurumlarımızda, Özel Eğitim Uzman Öğretici unvanı ile olarak (yeni sözleşme, hizmet cetveli ve görev değişikliği yazısı ile) atanabileceklerdir. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 12441073 sayılı yazısı Madde 2)

35235946-410.07-E.12441073  28.06.2018    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 1. Bu Bakanlık yazısı; Makam Oluru 16.7.2014 (Geçici Madde 6) tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için geçerlidir.
 2. Bu Bakanlık yazısı ile değişiklik yapacak kurumlar için son tarih 31.12.2018 olup; kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde; kurumlarını yürürlükte olan Standartlar Yönergesinin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmelerine gerek yoktur.
 3. Bu Bakanlık yazısı ile kat plan değişikliği yapanlar kurumlarda tuvalet sayılarına da bakılmayacaktır.
 4. Kat planlarına yeni sınıf eklendiğinde veya var olan sınıfta isim değişikliğine gidildiği takdirde değişiklik yapılan alanda bireysel eğitim için 9,1 metre kare ve üzeri, grup eğitim sınıfı için 14,1 metrekare ve üzeri şartı aranacaktır. Değişiklik yapılmayan standartları yetersiz sınıflara bakılmayacaktır.
 5. Kat plan değişikliği ve program ilavesi yapacak kurumlardan asansör ya da merdiven çıkma aparatı (alış faturası ile birlikte) istenecektir.
 6. Relöve planında bulunmayan katın ilave edilmesine izin verilmeyecektir. Fakat binasında yapı ruhsatında belirtilmiş, var olan itfaiye raporunda ve çevre sağlık raporunda o kat belirtilmiş ve boş da olsa kat planlarına ekli durumdaysa bu katlar yeni kat olarak değerlendirilmez ve sınıf açılabilir, gösterilebilir.
 7. Kat planında çatı katında yarım kat olup kalan kısmı teras olarak kat planında belirtilmiş açık alanlar ile kat planında belirtilmiş balkonlar GEÇİCİ MALZEME (alçıpan, pimapen gibi) ile kapatılarak eğitim ortamı haline getirilmesine izin verilecektir (Bu kısımda yangın kaçış noktalarına dikkat edilmesi gerekecektir.).
 8. Yangın kaçış koridorlarında değişiklik yapılmadıysa itfaiye raporunun yenilenmesi istenME

 

***Üyelerimiz için Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak net anlaşılmayan hususlar yetkililerle görüşülmüş, yukarıda ki şekilde 9 maddede değerlendirilmiştir.

 

Değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

Yerleşim Planı Değişikliğinde Tereddüte Düşülen Hususlar

Ruhsatlarını 16.7.2014 Tarihi Öncesi Alan Kurumlar için Yerleşim Plan Değişikliği, Program İlavesi ve Uzman Öğreticilik Konulu Yazı

 

 1. Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından (müdürlük görevinde bulunanlar dahil) en az 3 yıl kurumlarımızda çalıştığını hizmet cetveli ile belgelendirenler kurumlarımızda, Özel Eğitim Uzman Öğretici unvanı ile olarak (yeni sözleşme, hizmet cetveli ve görev değişikliği yazısı ile) atanabileceklerdir. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarih ve 12441073 sayılı yazısı Madde 2)

35235946-410.07-E.12441073  28.06.2018    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları

 1. Bu Bakanlık yazısı; Makam Oluru 16.7.2014 (Geçici Madde 6) tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için geçerlidir.
 2. Bu Bakanlık yazısı ile değişiklik yapacak kurumlar için son tarih 31.12.2018 olup; kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde; kurumlarını yürürlükte olan Standartlar Yönergesinin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmelerine gerek yoktur.
 3. Bu Bakanlık yazısı ile kat plan değişikliği yapanlar kurumlarda tuvalet sayılarına da bakılmayacaktır.
 4. Kat planlarına yeni sınıf eklendiğinde veya var olan sınıfta isim değişikliğine gidildiği takdirde değişiklik yapılan alanda bireysel eğitim için 9,1 metre kare ve üzeri, grup eğitim sınıfı için 14,1 metrekare ve üzeri şartı aranacaktır. Değişiklik yapılmayan standartları yetersiz sınıflara bakılmayacaktır.
 5. Kat plan değişikliği ve program ilavesi yapacak kurumlardan asansör ya da merdiven çıkma aparatı (alış faturası ile birlikte) istenecektir.
 6. Relöve planında bulunmayan katın ilave edilmesine izin verilmeyecektir. Fakat binasında yapı ruhsatında belirtilmiş, var olan itfaiye raporunda ve çevre sağlık raporunda o kat belirtilmiş ve boş da olsa kat planlarına ekli durumdaysa bu katlar yeni kat olarak değerlendirilmez ve sınıf açılabilir, gösterilebilir.
 7. Kat planında çatı katında yarım kat olup kalan kısmı teras olarak kat planında belirtilmiş açık alanlar ile kat planında belirtilmiş balkonlar GEÇİCİ MALZEME (alçıpan, pimapen gibi) ile kapatılarak eğitim ortamı haline getirilmesine izin verilecektir (Bu kısımda yangın kaçış noktalarına dikkat edilmesi gerekecektir.).
 8. Yangın kaçış koridorlarında değişiklik yapılmadıysa itfaiye raporunun yenilenmesi istenME

 

***Üyelerimiz için Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak net anlaşılmayan hususlar yetkililerle görüşülmüş, yukarıda ki şekilde 9 maddede değerlendirilmiştir.

 

Değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konusunda Tereddüde Düşülen Hususlar Hakkında Bilgilendirme

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Konusunda Tereddüde Düşülen Hususlar Hakkında Bilgilendirme

 

 1. Kontenjanı 100 ve üzeri kurumlar için zorunlu olan müdür yardımcı isteğe bağlı hale getirilmiştir.
 2. Engelli birey sayısı 600 ve üzeri olan kurumlarda en az bir sosyal hizmet uzmanı görevlendirilecektir.
 3. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen; üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna (tüm eğitim fakültesi mezunları ve fen edebiyat mezunu olup formasyon almış olanlar) veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine (psikolog, fizyoterpist, dil ve konuşma terapisti, odyolog) yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair (üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuş 3 yıl ve üzeri kurum müdürlüğü yapmış kişileri de kapsar) hizmet cetveli istenir.
 4. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak görevlendirilir. Madde 14/2
 5. 1.2019 tarihi itibarıyla öğrenci sayısı 150 yi geçen kurumlarda 1. Psikoloğa ders yazılamaz. 150-300 arasında öğrenci sayısı olan kurumlarda 2. psikologa 20 seans ders yazılır. 300 ve üzeri öğrencili kurumlarda 2. Psikolog zorunludur ve her ikisine de ders yazılamaz. Madde 9/3
 6. Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde engelli bireyin eğitim alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması halinde engelli birey, başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilir. Madde 19/3 (Özel Özel Eğitim Okulları kastedilmektedir.)
 7. 9.2018 itibarıyla, ailenin isteği üzerine Sağlık Kurulu Raporu olmaksızın çocuğa Ram raporu düzenlenebilecek, çocuk Özel Eğitim Hizmeti alabilecek, fakat Ücretini veli kendi ödeyecektir. Madde 20/3
 8. 9.2018 tarihi itibarıyla, Öğrencilerin devamsızlığı durumunda kayıp seansları takip eden 3 ay içerisinde telafi edilebilecek, normal seanslarına ek olarak haftada 2 bireysel, 1 grup olarak ve bir ay içerisinde 4 bireysel 2 grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Madde 24/4
 9. 9.2018 tarihi itibarıyla, yaz aylarında 3 ay diğer aylarda 2 ay ve üzeri üst üste ve ya yıl içerisinde aralıklı 48 seans ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları MEBBİS’ten silinir. (Doğal afetler, Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma yasağı kararları, Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci devamsızlıktan sayılmaz) Madde 25/6
 10. Modül bitiminden sonra RAM uygun gördüğü takdirde bir kez daha uzatılabilir. Madde31/3

 

 

Değerli Üyelerimize Saygıyla Duyurulur.

Genel Başkan

Yunus KILIÇ

AİDAT BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz;

Üye aidatlarımızı öderken, banka ve diğer ödeme kanalları kullanılırken üye ismi (kimin adına üyelik var ise) ve kurum isminin mutlaka belirtilmesi, hesaplarımızın sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için önem arz etmektedir.

Bu hususta gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

GENEL BAŞKAN

YUNUS KILIÇ

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık 153 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

ORTAK YARINLARA DOĞRU VİZYON TOPLANTISI

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği 25-28 Ocak 2018 tarihindeç Ortak Yarınlara Doğru Vizyon Geliştirme toplantısında  ilk gün Kişisel İmaj Yönetimi konulu sunumu Sayın  Dr. Sema COŞKUN gerçekleştirdi. Daha sonra İl ve Bölge Temsilcileri ile derneğimizin ve sektörümüzün güncel sorunları tartışıldı.