BÜTÇE ÇALIŞMALARI !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
BÜTÇE ÇALIŞMALARI !!!

 

Sayı: 400/640                                                                                                                02.11.2011

Konu: Bilgilendirme           

                                                                     DUYURU

 Sayın

                                                                                          Üyemiz

     İLGİ: a) Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yazılan 16/09/2011 günve 625                  sayılı yazı;        

              b) 27/09/2011 gün ve 627 sayılı yazı; 

 

            İlgi (a) yazı ile siz değerli üyelerimize Maliye Bakanlığı nezdinde 2011 yılı bütçe hazırlık çalışmalarının yapılmakta olduğu hususu hatırlatarak, İl Milletvekilleri ya da varsa Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin bilgilendirilerek, desteklerinin sağlanması talep edilmiştir. 

            Sayın Bakanın basın toplantısı ile kamuoyuna da açıkladığı üzere 2012 yılı Bütçe Kanununda özürlülerin eğitimi için ayrılan ödenek %20.4 oranında artırılarak 1.2 milyar TL olarak belirlenmiştir.

             Ödenek bazındaki artış yeterli gibi görülebilirse de, 2010 yılı Aralık ayında destek eğitiminden yararlanan birey sayısı 216.106 iken, bu gün itibarıyla 233.754 e yükselmesi karşısında artış oranının yaklaşık %8.3 gibi olduğunu dikkatlerinize sunmakta yarar görülmektedir.(Ayrıca, Maliye Bakanlığınca Tebliğ yayımlanırken TBMM ce ayrılan ödeneğe bağlı kalınmadığı da bilinmektedir.)

              Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda 15/11/2011 Salı günü gerçekleştirileceği dikkate alınarak bu görüşme öncesinde komisyon üyelerinin tamamı ile diğer yetkililerin bilgilendirilmesine bu günden önce yapılanlar yok farzedilerek devam edilecektir. Siz değerli üyelerimizden de varsa sağlanabilecek katkılar beklenmektedir. Beklenen en önemli katkı özellikle görüşme öncesinde (14/11/2011 günü) Plan ve Bütçe Komisyonundaki üyelerin bilgilendirilmesinde yoğunluk yaşatılmasıdır. Bu amaçla özellikle iktidar partisi temsilcileri başta olmak üzere siyasi partilerin il/ilçe temsilcileri ya da bölge milletvekillerinin komisyon üyeleri nezdinde yapacakları girişimlerde özellikle ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere “2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile kurumların mağdur edildiğini 2009 yılında bir saatlik bireysel eğitim için net 51 TL ödenirken bu gün 43 TL ödendiğini, bu mağduriyetin giderilecek şekilde 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nin hazırlanması” gerekliliğinin komisyon üyelerinin söylemleri ile ortaya konulmasından ibarettir.

             Siz değerli arkadaşlarımızla ifade birliği sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığına yazılan ilgi (a) yazının bir örneği ekte sunulmuştur. 

            Bilgilerinizi rica eder, bu gün kadar olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin önemini belirtir, olumsuz değerlendirmelerin dikkate alınmamasını rica eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                                            Mustafa AKDEMİR                                                                                                                             Genel Başkan

    EKLER:

               1-    İlgi (a) yazı

               2-    Eğitim Bedeli Değerlendirme Tablosu

               3-    Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Listesi

 

 

 

 

 

 

 

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan