BİLGİLENDİRME !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
BİLGİLENDİRME !!!

 

Konu: Bilgilendirme                                                                                                                  20.09.2011

  DUYURU

  Sayın

                                                                                           Üyemiz

      İLGİ: 14/09/2011 gün ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 Sayılı  Milli Eğitim                                 Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname;   

           İlgi Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK)  30/04/1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır.

             Bu yeni yapılanma ile Bakanlığımızın tüm kadroları  (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü) kaldırılmış olup,  yeni atama süreci yaşanmaktadır.  

           Bu süreçle beraber   güncel olarak yaşanmakta olan ve aşağıda belirtilen hususların  dikkatlerinize sunulmasında yarar görülmektedir.

           1.    06/01/2011 gün ve 27807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 16/n maddesinin uygulanmasında sorun yaşanmaktadır.

            Şöyle ki; kurumlarımızda görevli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü (PDR) mezunu öğretmenlerin (Rehber öğretmen kadrosunda bulunmayanların) 40 saate kadar ders görevi yapabilmesi, bu konudaki Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile sağlanmasına rağmen, belirtilen öğretmenlerin  (ikinci ve daha fazla) ancak on saat derse girebilecekleri yönünde Bakanlığımızca uygulamaya geçilmiştir. (MEBBİS uyarlanmış)

             Kanaatimiz Yönetmelik hükmünün böyle bir düzenlemeyi içermediği yönündedir.

            2.    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26/12/2008 gün ve 281 sayılı kararı ile Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 01/01/2009 tarihi itibari ile yürürlüğe konulmuştur.

            Bu programın açıklamalar başlığı altındaki 2 nci maddesinde “ ….. modüllerdeki ders saatleri bireysel eğitim biçiminde düzenlemiştir.” denilirken, modüllerin uygulamasına ilişkin açıklamalarda grup eğitimi yapılabileceğine dair ifadelere yer verilmektedir. Örneğin sosyal beceriler modülünün uygulaması ile ilgili  açıklamaların 9. maddesinde aynen “…. Grupla bir işi yürütme becerisini kazandırmaya yönelik çalışmalarda pekiştirme yöntemleri kullanılarak bu becerilerin grup çalışmalarında doğal iletişim süresinde sağlanmalıdır” denilmekte,  başka modüllerde de grup eğitimini çağrıştıran ifadelere yer verilmektedir.

             Hal böyle iken, Bakanlığımızca belirtilen program bazında grup eğitimi kaldırılmış, verilen eğitimlerin sisteme girilmesi engellenmiştir.

             3.    Bildiğiniz üzere ücretsiz öğrenci kontenjanının kurumlarımızda uygulanmasının mümkün olmadığı yönünde düşüncelerimiz pek çok yargı kararı ile onaylanmıştır. Ancak, özellikle alınan son kararlarda  aynı mahkemelerce farklı (aleyhte) kararlar verildiği de görülmektedir.

             Yukarıda (3) madde olarak ifade ettiğimiz sorunlardan 1 ve 2. maddede yer alan hususlar hakkında Bakanlığımız bilgilendirilmiş, çözüm aranmaktadır. 3. maddede yer alan konuda ise gerekli hallerde TBMM ce kabul gören diğer üst yargı kurumlarına da gidilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu başvuruların da  bireysel olma zorunluluğu bulunduğundan  siz değerli üyelerimizin  bu yönde  bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

             Ayrıca, özellikle son dönemde yapılan öğretmen atamalarıyla kurumlarımızın öğretmen ihtiyacının arttığı, sıkıntıların yaşandığı  bilinmektedir. Bu yönde gerekli girişimler yapılmış, Sayın Bakandan  da randevu talep edilmiştir. Yazımızın giriş bölümünde  ifade ettiğimiz süreç maalesef arzu ettiğimiz adımların atılmasını yavaşlatmaktadır.

             Yine bilindiği üzere,  verilen eğitimlerin giderinin devlet tarafından karşılanmasında geçen süre oldukça kısaltılmıştır. Hal böyle iken bazı üyelerimizce yine de duyum yönünde bilgilendirilmelere ihtiyaç duyulduğu hissedilmektedir. Bu konuda her zaman olduğu gibi, ödeme evrakının Maliye Bakanlığına iletilmesi ve ödeneğin serbest bırakılması aşamalarından anında siz değerli  üyelerimizin bilgilendirileceğinden emin olunmalıdır.

             Bu vesileyle en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim. 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                                                      Mustafa AKDEMİR                                                                                                                       Genel Başkan    

 

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan