BİLGİLENDİRME !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
BİLGİLENDİRME !!!

 

Konu: Bilgilendirme                                                                                                                 31.08.2010

                                                                       Sayın

              Üyemiz

 

 İLGİ: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 20.08.2010 gün ve 7900 sayılı yazısı

         b) MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  26.02.2010 gün   ve  1031 sayılı yazısı         

           İlgi (a) yazı ile Bakanlığımıza bağlı özel özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, açılacak kursların programı açıklanmıştır. 

             Bu konu ile birlikte derneğimize intikal eden kurumlarımızın diğer sorunları hakkında, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

          1. Kurslara gönderilecek adayların başvuruları kurumlarımız üzerinden yapılarak kurs sonrası adayın göreve başlamaması, ya da kısa süre sonra görevini  bırakmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  Bu amaca ulaşabilmek için adayların önceden bilgilendirilmesi yanında, kendileriyle imzalanacak iş sözleşmesinin özel şartları düzenleyen bölümüne “ …./…./2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek Zihin Engelliler Sertifika Programına gönderilen (öğretmenin ismi………………’nın) sertifikanın alınmasından itibaren 5 gün içerisinde iş sözleşmesi imzaladığı   …………. Rehabilitasyon Merkezinde işe başlaması  gerekmektedir. Sertifikanın alınmasından itibaren 5 gün içerisinde, öğretmenin işe başlamaması  veya işverence öğretmenin işe başlatılmaması  halinde bu yükümlülüğe uymayan taraf diğer tarafa 15.000 TL tazminat öder. Bu cezai şart hususunda her iki taraf karşılıklı  olarak anlaşmış ve bu yükümlülüğe uyulmaması  halinde ödenecek tazminat miktarını  kabul ve taahhüt etmiştir. ” hükmüne benzer ifadelere yer verilmesinin, ileride sorun yaşanmamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

 

          2. RAM lerinde kurulan özel eğitim değerlendirme kurullarının çeşitli nedenlerle (izin, nakil vb) çalışmalarına ara verdikleri yanında destek eğitimine ihtiyacı olan bireyin tanılaması aşamasında da sorunlar yaşandığı yönünde duyumlar alınmaktadır.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere randevu verilmesi ve tanılama ile ilgili olarak ilgi (b) yazıya kurumlarımızca işlerlik kazandırılması, aksi halde de derneğimizin bilgilendirilmesi  beklenmektedir.  Ayrıca, her ne sebeple olursa olsun RAM lerin sürekli çalışması gerektiği yönünde Bakanlığımızın görüşleri mevcut olup, aksi durumlarda üst mercilerin ve derneğimizin bilgilendirilmesinin  sorunun çözümü yönünde gerekli görülmektedir. 

           

           3. Yine bildiğiniz üzere destek eğitimi için talep edilen özürlü sağlık kurulu raporlarından hastanelerce rapor bedeli adı altında ücret alınmayacaktır. (Web sayfamızda bu konudaki müsteşarlık emri ve Genelge mevcuttur.) Böyle bir talep halinde sağlık müdürlüğü/kaymakamlık/valilik makamları bilgilendirilmeli, yazılı müracaatlara rağmen hastanelerce ücret alınması halinde  derneğimiz de bilgilendirilmelidir.   

 

 

             Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.                     

                                                                                                                                                                          

                                                                                            

 

                                                                                                                         Mustafa AKDEMİR                                                                                                                                   Genel Başkan

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan