DUYURU 

             Kurumlarımızın karşılaştığı sorunlar bildiğiniz yere müşterektir. Bu sorunların birlikte hareket edilerek çözüleceği malumunuzdur. Hal böyle iken bazı kurumlarca birbirine zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, (örneğin; bir kurumun çalışan personeli ile bir başka kurumun iş görüşmesi yapması, kayıtlı ve eğitime devam eden öğrencilerin transfer edilmeye çalışılması, veli ve yakınlarını etkileme çabaları)   hem etik hem de ahlaki yönden tasvip edilmeyeceği gibi, bu tür davranışları yasal yaptırımlarla çözmekte pek olası değildir. 

Bu gibi konularda üyelerimizin ya da kurumlarımızın kendi aralarında anlaşıp kendilerini bağlayabilecekleri, bizlere yaraşır uygulamalar yapabilecekleri düşünülmekte olup, bu yönde Antalya Özel Özel Eğitimi kurumlarının kendi aralarındaki vardıkları mutabakat (ekte gönderilmiştir) fevkalade önemli bir örnek olarak değerlendirilmiştir. Bu mutabakatı hazırlayan, uygulayan ve tüm kurumlarımıza örnek olan arkadaşlarımızı kutlar, diğer kurumlarımızca dikkate alınmasını bekler, bu vesileyle en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                  Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                                Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

 

Not : Mutabakat için lütfen tıklayınız.

         Ekler için lütfen tıklayınız.