ACİL VE ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ACİL VE ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ !!!

 

 

DUYURU

  Sayın Üyemiz

 

 İLGİ:    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11 Ekim 2010 gün ve 12213 sayılı yazısı;

             09.07.2009 gün ve 27283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidileceği Bakanlığımızın ilgi yazısı ile derneğimize duyurulmuş ve önerilerimizin bildirilmesi talep edilmiştir.

             Bu çerçevede bahse konu Yönetmelik değişikliğinde siz değerli üyelerimizin görüşlerinin de alınarak kurumsal görüşümüzün oluşturulması planlanmıştır.

              Bilgilerinizi rica eder, katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.12.10.2010 

   

                                                                                                                           

                                                                                                  Mustafa AKDEMİR
                                                                                           Genel Başkan

                                          

NOT: Görüşlerin en geç 18/10/2010 tarihine          

          kadar e-mail ya da faks yoluyla iletilmesi          

          beklenmektedir.

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan