Değerli Üyelerimiz,

10 Temmuz 2018 tarihinde Dernek Genel Merkezimizde icra edilen yönetim kurulu toplantısında; “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Standartları” nda değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler madde madde değerlendirilmiştir.

Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak; Bakanlığımız ile birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında sektörümüzün yaşadığı sorunlar ve çözümleri Bakanlık yetkililerine aktarılmaya çalışılmıştır.

2017 Ocak, 2018 Ocak ve 2018 Mart aylarında sektörümüzü temsilen her iki dernek yetkililerinin de hazır bulunduğu, Bakanlık tarafından düzenlenen mevzuat çalışmalarında, sektörümüz adına görüşlerimiz iletilmiştir.

Bununla birlikte 6-7 Ekim 2017 tarihinde Derneğimiz tarafından Antalya’ da düzenlenen sempozyumda da bizzat bu görüşler siz üyelerimizin de huzurunda en yetkili merciler tarafından dile getirilmiştir. Bu görüşler ve alınan dönütler sizlerle düzenli bir şekilde paylaşılmıştır.

Gelinen noktada;

Derneğimiz tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili yönetmeliğin sektörümüzü tatmin eder nitelikte olmadığı düşünülmektedir.

Sizlerin temsilcisi olarak, haklı taleplerimizin multidisipliner bir şekilde takipçisi olunacaktır.

Süreç tarafımızdan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk ve ilgili diğer Bakanlarımız nezdinde takip edilmeye devam edilecektir.

 

Yunus KILIÇ

GENEL BAŞKAN