T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE KURS DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde; İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesince 08.12.2018 Cumartesi günü Ataköşk Hotel Çukurambar/Ankara adresinde ortaklaşa düzenlenecek olan “Geçmişten Günümüze Yenidoğan İşitme Taramaları ve İşitme Kayıpları Bebek-Aile Eğitimi” kurs duyurusu ve kurs programı ilişikte sunulmuştur.

Katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Kayıt için:  infoikbder@gmail.com

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Saygıdeğer Öğretmenlerimiz,

Sağlık ve mutluluk dileklerimle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutlar,

kurumlarımızda özveri ile yaptığınız görevlerinizde başarılar dilerim.

 

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

 

M.E.B MÜDÜR ATAMALARI VE TELAFİ EĞİTİMİ

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne muhatap 30.10.2018 tarih, 150 sayılı yazımız ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek eğitim personelinden kimlerin “Kurum Müdürü” olarak atanabileceği; 30.10.2018 tarih, 151 sayılı yazımızla ise RAM raporu biten öğrencilere verilecek “telafi eğitimi” hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi için Bakanlığımız görüşü sorulmuş olup, her iki konuya ait Bakanlığımız görüşlerini içerir cevabi yazılar ilişiktedir.

Söz konusu Bakanlık yazılarından da görüleceği üzere;

  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yedinci maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulunularak, “…özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman öğretici olarak çalışabilme yeterliliğine haiz olan fizyoterapist, odyolog ve dil ve konuşma terapistleri ile sosyal hizmet uzmanlarının da kurum müdürü olarak atanabilecekleri Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.”,
  • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine, 29. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 24. Maddesinin dördüncü fıkrasına atıfta bulunularak, “…rapor süresi dolan bireylere ders verilemeyeceği ve söz konusu telafi eğitimlerinin rapor süresi bitmeden kurum tarafından verilmesi gerektiği Bakanlığımızca mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dilerim                                                                                               Yunus KILIÇ

                                                                                                                                                                            Genel başkan

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCIMIZ SN. NUREDDİN NEBATİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Sayın Üyelerimiz,

Sektörümüzü temsilen; Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği olarak, 2019 yılı bütçe hazırlıklarının yapılmakta olduğu bu günlerde destek eğitim hizmeti için sağlanacak devlet desteğinin belirlenmesinde, talebimiz ve geçmiş yıllardaki hak kayıplarımızın da dikkate alınması ve bu doğrultuda bir düzenleme yapılmasını teminen 14.11.2018 günü T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sn. Nureddin NEBATİ ziyaret edilmiş ve kendilerine bir rapor sunulmuştur.

Görüşmemizde olumlu izlenimler edindiğimizi bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

M.E.B. ZİYARETLERİ

Sektörü temsilen Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği olarak yeni yayınlanacak yönetmelikler ile ilgili istişare etmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sn. Dr. Muammer Yıldız’ın makamında Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ‘nin de iştirakiyle bir araya gelindi.

Sonrasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sn. Vedat Kuşgözoğlu ile görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin ardından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Kurumlar Daire Başkanlığı’ na atanan Sn. Hasan Kaleli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.