28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Slayt

Davet

Değerli Meslektaşlarım ve Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) iş birliğiyle düzenlenecek olan 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. Türkiye’de özel eğitim alanının oluşumunda ve gelişiminde ilk öncü kişi olarak kabul edilen Doç. Dr. Mitat ENÇ anısına ilk kez 1991 yılında ‘Özel Eğitim Günleri’ başlıklı bilimsel bir toplantı ile başlayan Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin 28.’sine ev sahipliği yapacak olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin bilimsel programı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Kongre düzenleme kurulu olarak 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin ana temasını “Erken Çocukluktan Yetişkinliğe: Özel Eğitimde Geçiş” olarak belirledik. Kongremiz kapsamında Amerika Birleşik Devletleri New York University’den Doç. Dr. Audrey TRAINOR davetli konuşmacı olarak özel eğitimde geçiş konusunda ‘From Early Childhood to Adulthood: Transition in Special Education’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Ayrıca bir başka davetli konuşmacı olarak University of Florida’dan Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON öğrenme güçlüğü konusunda ‘Evidence-Based vs. Best Available Evidence: Approaching Instruction for Youth with Learning Disabilities’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra, uluslararası oturum kapsamında Kore Cumhuriyeti, Tayvan, Tayland ve Porto Riko gibi ülkelerden konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirecektir. Özel eğitim alanında güncel konuları, gelişimleri, değişimleri ve yenilikleri paylaşmak için sizleri Eskişehir Osmangazi Üniversite’sine ve Eskişehir’e davet ediyoruz.
Bu kongre kapsamında ele alınacak konular; erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim, aile eğitimi ve katılımı, tanılama ve değerlendirme, geçiş süreci/planlama, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, bilimsel dayanaklı uygulamalar/etkili uygulamalar, özel gereksinimli yetişkin bireylerin eğitimi/istihdam, özel eğitimde öğretmen yetiştirme ve özel yetenekliler gibi özel eğitimle ilgili birçok farklı konuyu içermektedir. Kongremizde bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir ve kör hakemlik değerlendirmesi sonucunda kabul edilen bildiriler sunulacaktır. Kongre kapsamında tüm özel gereksinim alanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirilecektir. Özel eğitimin tüm paydaşları olarak akademisyenleri, genç araştırmacıları, öğretmenleri, öğrencileri, ilgili uzmanları ve aileleri aramızda görmeyi ümit ediyoruz. Ayrıca özel eğitim alanıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kurumların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yayınevlerinin katılımları bizleri mutlu edecektir.
Bu davetimiz özel eğitim alanıyla ve özel gereksinimli bireylerle ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştiren ve bilimsel uygulamaları kendilerine rehber edinen tüm paydaş kişi ve kurumlara yöneliktir. Siz değerli katılımcıları üniversitemizde ve bir kültür başkenti ve turizm merkezi olan Eskişehir’de ağırlamak bizler için bir onurdur. Tüm katılımcılarımız için verimli bir kongre olmasını dileriz.
Kongre Başkanı
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Uluslararası Konuşmacılar

Doç. Dr. Audrey TRAINOR – New York University, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Doç. Dr. Joseph Calvin GAGNON – University of Florida, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Minyoung KIM – Seoul National University of Education, Kore Cumhuriyeti
Özel Eğitim Danışmanı & Dr. Öğr. Üyesi Yun-Ju HUANG – Taichung Kent Yönetimi Eğitim Bürosu / National Taichung University of Education, Tayvan
Dr. Öğr. Üyesi Chen-chen CHENG – National Kaohsiung Normal University, Tayvan
Dr. Öğr. Üyesi Tida TUBPUN – Thammasat University, Tayland
Dr. Öğr. Üyesi Janette FERRER MONTES – University of Puerto Rico-Mayaguez, Porto Riko

I.ULUSLAR ARASI UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ KONFERANSI

Dernek Başkanımız Yunus Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen I. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansına katıldı. Başkan Kılıç yaptığı açılış konuşmasında Dernek olarak bu tür çalışmalarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kılıç Dernek standı ile birlikte diğer standları da ziyaret etti.

 

BAKANLIK ZİYARETİ

 

Değerli Üyelerimiz,

Özekur ve Özerkder olarak 13.09.2018 Perşembe günü Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Sayın İbrahim Er,  Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız ile görüşmelerimiz sırasında “Kameralı Görüntüleme Sistemi”nin ertelenmesi ve bu süre içerisinde nasıl uygulanabilir hale getirileceği hakkındaki önerilerimiz tarafımızdan sunulmuştur.

Özellikle;

-Örgün eğitime devam eden çocuklarımızın okul saatlerinde veli izni ile kurumlarımıza gelebilmesinin sağlanması,

-İş planının kaldırılması, saat başı uygulaması ve dengeli dağılım,

-Paydaşlarla sorumluluk paylaşımı,

-Grup eğitimlerinin mevcut kriterlerde uygulanabilirliğinin kalmamış olması,

-Denetleme şartları

üzerinde yapılabilecek değişikliklere dair konuşulmuştur. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitim Verecek Uzman Öğretici Kursu” programının açılmasının programlarında olduğu ve yakın zamanda açılacağı yetkililerimiz tarafından ifade edilmiştir.  Mevcut sistemin uygulanabilir hale gelmesi için çalışmaların aciliyeti tarafımızdan ifade edilmiştir. Bakanlığımızın da çözümler için aynı şekilde ivedi olarak çalışma yürüttüğü belirtilmiştir.

Sistemin adı ya da şekli ne olursa olsun çalışma alanımızın doğasına uygun, insani değerleri merkezine alan bir düzenleme olabilmesi Bakanlığımız yetkilileri ile birlikte hem fikir olduğumuz konu olmuştur.    Sürece dair tüm gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

 

Yunus KILIÇ

Genel Başkan

BAKANLIK ZİYARETİ

DERNEĞİMİZİN SAYGIDEĞER ÜYELERİ VE DEĞERLİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE;
BU GÜN DERNEK YÖNETİMİNİZ VE SEKTÖRÜ TEMSİL EDEN DİĞER DERNEK YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE,SEKTÖRÜMÜZDEKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRMEK,KARŞILIKLI İSTİŞARE ETMEK VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK ÜZERE,;
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI SN.İBRAHİM ER,MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI SN.PROF.DR.MUSTAFA SAFRAN VE MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ SN.DR.MUAMMER YILDIZ İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ,SEKTÖRÜMÜZÜN YAŞADIĞI SORUNLAR İLETİLMİŞTİR.
GELİŞMELER İLE İLGİLİ DAHA SONRA ÜYELERİMİZ BİLGİLENDİRİLECEKTİR.

ÖZEL EĞİ̇Tİ̇M KURUMLARI DERNEĞİ ADINA
YUNUS KILIÇ
GENELBAŞKAN.

YUNUS KILIÇ